Tuchtrecht: Onbereikbaarheid tijdens dienst spoedgevallen

Tuchtrecht: Onbereikbaarheid tijdens dienst spoedgevallen

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft uitspraak gedaan in een zaak over een tandarts die niet heeft gehandeld volgens de richtlijn “Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren.” De tandarts heeft een waarschuwing gekregen voor onbereikbaarheid waar dit wel genoodzaakt was.

Situatie

Op 17 mei 2017 viel de 2 jaar en 9 maanden oude zoon van de klager tegen een glijbaan, waarna hij hevig bloedde en een voortand kwijt was. Daarnaast was een andere voortand verschoven. Toen de ouder na vijf pogingen nog steeds niet het nummer voor spoedeisende gevallen van de tandarts had kunnen bereiken besloot deze naar de huisarts te gaan, welke meldde dat er zo snel mogelijk een tandarts moest worden bezocht. Het noodnummer werd nog acht keer gebeld, maar steeds werd niet opgenomen. De volgende ochtend bezochten de klager en haar zoon de eigen tandarts, om ook gelijk de gang van zaken te bespreken. De dienstdoende tandarts, de verweerder, hoorde de ochtend van 18 mei over het geval en beweerde mogelijk niet bereikbaar te zijn geweest vanwege een bezoek aan het zwembad.

Klacht

De klacht van de klager betreft het feit dat de verweerder niet aan zijn plicht om als dienstdoend tandarts voor spoedeisende gevallen bereikbaar te zijn heeft voldaan. Hierdoor kon de zoon niet direct de nodige hulp krijgen.

Beoordeling

De verweerder beweerde de avond van 17 mei 2017 geen oproepen te hebben ontvangen op het toestel waarop dit zou moeten, die hij beweerde wel bij zich te hebben gedragen. Uit controle bleek echter dat op dit nummer wel zeker oproepen zijn ontvangen, en dat er geen bekende technische verklaringen zijn waarom de oproepen niet zouden zijn ontvangen. De verweerder beweert dat hij een deel van de avond om het zwembad was om zijn dochter van zwemles op te halen, waar hij uit ervaring geen bereik heeft. Telefonische bereikbaarheid wordt echter door de KNMT-richtlijn “Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren” voorgeschreven, waardoor de verweerder dus wel verwijtbaar is.

Uitspraak

De conclusie van het onderzoek is dat de klacht gegrond is, en dat de verweerder heeft gehandeld in strijd met de zorg die hij had behoren te betrachten. De verweerder krijgt hiervoor de maatregel van een waarschuwing.

Lees meer over: Ondernemen, Tuchtrecht, Wet- en regelgeving