Tuchtrecht: onvoldoende informatie rondom behandeling

Tuchtrecht onvoldoende informatie rondom behandeling

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam heeft een aanklacht tegen een tandarts als deels gegrond beoordeeld. De patiënt klaagde de tandarts aan omdat zij hem onvoldoende heeft geïnformeerd over de behandeling voor een gebitsprothese.

Situatie

Toen een patiënt last had van zijn kies maakte hij een afspraak bij zijn tandarts. Deze bleek zo los te zitten dat deze ter plekke gelijk werd verwijderd, waarna er twee tanden en een kies resteerden in de bovenkaak van de patiënt. Omdat door de extractie het bovenframe van de patiënt niet meer paste werd in het medisch dossier aangegeven dat de patiënt graag een nieuw bovenframe wilde. Naar aanleiding hiervan werd hij doorverwezen naar de tandtechnicus in de praktijk. Hier werd geen behandelplan voor opgesteld. Hierna is er geen direct contact meer geweest tussen de patiënt en de tandarts.

Vervolgens vonden er zes afspraken plaats bij de tandtechnicus waarin de frameprotheses werden aangemeten, geplaatst en nabehandeld. De rekening van €1.200,- kwam echter als een verrassing, aangezien de patiënt er ten onrechte vanuit was gegaan dat deze door zijn zorgverzekering zouden worden vergoed. Toen de tandartsassistent contact met hem opnam beweerde hij dat de protheses zelfs niet gebruikt konden worden omdat zijn tanden door de protheses ontstoken waren. De afspraak waarbij zowel de tandarts, tandtechnicus als patiënt aanwezig zouden zijn werd door de patiënt afgezegd.

Klacht

De patiënt heeft een klacht tegen de tandarts ingediend omdat hij vindt dat hij in zijn behandeling is genegeerd. In plaats van, zoals hij wilde, alle tanden te trekken en een kunstgebit te plaatsen werd de ene kies direct getrokken en werd een afspraak gepland voor een frameprothese, zonder dat hem hier een keuze in werd gegeven en zonder dat informatie over de kosten met hem was gedeeld.

De tandarts heeft hier tegenin gebracht dat zij weldegelijk de opties met de patiënt heeft besproken en deze heeft doorverwezen naar de tandtechnicus zodat zij samen tot een specifiek behandelplan konden komen. Daarnaast werd haar poging tot nazorg niet aangenomen door de patiënt.

Beoordeling

Hoe het gesprek tussen de tandarts en patiënt precies is verlopen is lastig vast te stellen. De klachten met betrekking tot negeren, onvoldoende informatie, handelen zonder toestemming en handelen tegen de wens van de patiënt in zijn daarom ongegrond verklaard. Wel heeft het college erop gewezen dat een uitgebreide, duidelijke en goede vastlegging in het dossier van groot belang is voor kwaliteit en continuïteit, maar ook om verantwoordingen en toetsbaarheid van handelen te kunnen garanderen. Daarnaast heeft de tandarts zich te passief opgesteld in het contact tussen de tandtechnicus en de patiënt. Het zorgen dat deze relatie goed is, is namelijk haar verantwoordelijkheid. De klacht met betrekking tot onprofessioneel handelen is daarom gegrond verklaard.

Uitspraak

Een van de vijf klachten is gegrond verklaard. Het Regionaal Tuchtcollege heeft daarom een waarschuwing als maatregel opgelegd.

Bron:
Overheid.nl

 

 

Lees meer over: Ondernemen, Tuchtrecht, Wet- en regelgeving