Tuchtrecht: waarschuwing voor tandarts wegens beëindiging behandelingsovereenkomst

Tuchtrecht: waarschuwing voor tandarts wegens beëindiging behandelingsovereenkomst

Het Centraal Tuchtcollege te Amsterdam heeft een waarschuwing gegeven aan een tandarts die een behandelingsovereenkomst niet zorgvuldig heeft beëindigd door geen concrete hulp aan te bieden bij het zoeken naar een alternatieve tandarts.

Klacht
De betreffende patiënt werd behandeld door een student en docent bij een academisch centrum voor tandheelkunde. In 2006 is zij voor het eerst in behandeling genomen, dit was onder behandeling van een student. In 2014 werd de tandarts en docent van deze student ook betrokken bij de behandeling wegens onenigheid tussen de student en patiënt. De praktijk heeft een opleidingsfunctie waarbij studenten behandelingen uitvoeren onder begeleiding van docenten. Behandelingen kunnen hierdoor langer duren of anders verlopen dan bij reguliere praktijken. Wel staat hier een gereduceerd tarief tegenover. De patiënt was hiervan op de hoogte.

Er zijn meerdere conflicten ontstaan tussen patiënt en de behandelaren. Zij was ontevreden over uitgevoerde behandelingen en van mening dat haar klachten niet serieus genomen werden door haar behandelaars. Zo zouden er verkeerde beslissingen zijn gemaakt op basis van een röntgenfoto. Volgens de tandarts meldde de patiënt veelal acute klachten en was zij niet bereid om zich aan vereiste protocollen, zoals het opstellen van een behandelplan, te houden. Vanwege haar handelswijze heeft het centrum besloten haar uit te schrijven. De vrouw was het hier niet mee eens en heeft een klacht ingediend wegens een onprofessionele en ondeskundige houding en het feit dat haar geen hulp is geboden bij het zoeken van een andere tandarts.

Beoordeling
Op verschillende onderdelen waren er meningsverschillen tussen de patiënt en behandelaar.  Om de reden dat de verhalen van beide partijen over de feitelijke gang van zaken uiteenlopen kan niet worden vastgesteld welke partij gelijk had. Op grond hiervan kan de klacht niet gegrond worden bevonden.

Verder was de klacht van de patiënt met name berust op behandelwijze binnen het centrum. Zij was bij inschrijving al gewezen op de gang van zaken binnen het centrum dus had hier rekening mee kunnen houden. Het dossier bood ook geen aanknopingspunten dat haar röntgenfoto verkeerd beoordeeld zou zijn.

Uitspraak
Op basis van de afwegingen heeft het tuchtcollege besloten een waarschuwing te geven aan de betreffende tandarts voor het niet op zorgvuldige wijze beëindigen van de behandelovereenkomst door geen hulp aan te bieden bij het zoeken naar een alternatieve tandarts dan wel voor de patiënt in beeld te blijven voor noodsituaties. Er werden geen verdere maatregelen getroffen door het tuchtcollege.

Bron:
Overheid.nl

Lees meer over: Klachten, Thema A-Z, Tuchtrecht, Wet- en regelgeving