Inspektor introduceert QLF-diagnostiek op Dental Expo – (Dental Expo – D.135)

Inspektor introduceert QLF-diagnostiek op Dental Expo - (Dental Expo - D.135)

Met QLF-diagnostiek (Quantitative Light-induced Fluorescence) kan beginnende cariës in een vroeg stadium ontdekt en preventief behandeld worden. Tijdens de Dental Expo verzorgt Inspektor op de stand van All Dent live presentaties en wordt mondprofessionals de gelegenheid geboden om zelf met QLF-diagnostiek te experimenteren.

QLF diagnostiek

QLF-diagnostiek brengt demineralisatieprocessen objectief in kaart en volgbaar in de tijd. QLF is, in tegenstelling tot röntgen, een volkomen veilige, optische techniek waarmee tanden met behulp van blauw licht met een piekgolflengte van 405nm worden belicht. Een filter maakt cariogene bacteriële activiteit zichtbaar en de diagnostische software berekent en toont vervolgens het cariësrisico van een patiënt.

Inspektor Research Systems

QLF is een door het Nederlandse bedrijf Inspektor Research Systems B.V. ontwikkelde en gepatenteerde technologie. Met QLF-apparatuur en Qray-software biedt Inspektor een wetenschappelijk gevalideerde oplossing voor preventie, behandelkeuzes en -evaluatie. QLF-diagnostiek heeft door de glasheldere beelden en analyses bovendien een positieve invloed op de compliance van patiënten.

QLF kan worden gedeclareerd

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten dat het gebruik van QLF-apparatuur door middel van prestatie M01 (preventieve voorlichting en/of instructie) en voor de orthodontie-behandeling via prestatie F724 declarabel is. Daarbij gaat het om de tijdsinvestering die nodig is voor “het maken, vastleggen en analyseren van QLF-opnamen in combinatie met het bespreken hiervan met de patiënt of diens ouder(s)/verzorgers(s).”

Live demonstraties op stand D135

Tijdens de Dental Expo verzorgt Inspektor op de stand van All Dent live presentaties en wordt mondprofessionals de gelegenheid geboden om zelf met QLF-diagnostiek te experimenteren.

Lees meer over: Dental Expo, Producten