Van boven tot onder: Gratis afzuigsysteem-check

Durr dental Gratis afzuigsysteem-check

Reiniging en desinfectie houden uw afzuigsysteem vrij van afzettingen en besmettelijke ziektekiemen. Dürr Dental heeft de oplossingen. Na onze gratis afzuigsysteemcheck weet u of uw systeem u, uw patiënten en uw personeel nog steeds kan beschermen tegen aerosolen. Laat nu kosteloos uw afzuigsysteem controleren.

Als de prestaties van afzuigsystemen afnemen, kunnen gevaarlijke aerosolen zich verspreiden. Ongeveer de helft van de systemen heeft hier last van en voldoet niet meer aan de geldende richtlijn.

Durr laat nu kosteloos uw afzuigsysteem controleren

Laat nu kosteloos uw afzuigsysteem controleren

Een afzuiginstallatie moet bij het grote handstuk een zuigvermogen van ca. 300 l/min hebben zodat vorming van aerosolen voorkomen wordt. Wij controleren tijdens praktijkuren gratis de zuigkracht van uw afzuigsysteem met behulp van een debietmeter.

Laat nu kosteloos uw afzuigsysteem controleren

Desinfectie voor afzuiginstallaties: Orotol® plus en MD 555 cleaner

Durr laat nu kosteloos uw afzuigsysteem controlere

Wanneer sterke verontreinigingen zorgen voor een te laag zuigvermogen, hebben wij met de desinfectie voor afzuiginstallaties Orotol® plus en MD 555 cleaner bewezen oplossingen voor u. Het speciale reinigingsmiddel MD 555 cleaner verwijdert hardnekkige afzettingen en verstoppingen die onder meer ontstaan door slecht te verwijderen profylaxepoeder of pearlproducten. Orotol® plus is wereldwijd het meest gebruikte desinfectiemiddel voor afzuigsystemen.

OroCup

Daarnaast moet u het spittoon regelmatig met MD 550 desinfecteren. Onze OroCup vormt de perfecte aanvulling. Als een afzuiginstallatie minder gaat presteren, kunnen gevaarlijke aerosolen ontstaan. Ongeveer de helft van de installaties heeft hier last van en voldoet niet aan de geldende richtlijnen. Na onze gratis controle van uw afzuigsysteem weet u of het u en uw patiënten en personeel nog goed tegen aerosolen beschermt.

Durr laat nu kosteloos uw afzuigsysteem controlere

 

Lees meer over: Aanbiedingen, Infectiepreventie, Producten