Hoofdlijnenakkoord nieuwe kabinet: plannen beperking aantal zzp’ers doorzetten

zzp'er

De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB streeft naar meer vaste contracten voor werknemers. Daartoe wordt de wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden
(VBAR) voortgezet. Dit staat in het Hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, Lef en Trots’ dat deze vier partijen hebben gesloten. Daarin staan de belangrijkste beleidsvoornemens van de nieuwe coalitie.

Wet Vbar

Begin oktober publiceerde minister Van Gennip het Wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Wet Vbar), een voorstel voor de nieuwe zzp-wet.

Een korte samenvatting van het voorstel voor de Wet Vbar

 • Structurering van de beoordeling ‘werken in dienst van’ (o.b.v. hoofdelementen).
 • Nadere verduidelijking van deze elementen (o.b.v. limitatieve indicaties).
 • Toetsing door de hoofdelementen van gezag:
  A. Werkinhoudelijke aansturing
  B. Organisatorische inbedding
 • Toetsing van het werken voor:
  C. Eigen rekening en risico

Wegen de gezagselementen zwaarder dan het werken voor eigen rekening en risico (A. e/o B. > C.)? Dan is er sprake van een dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst) en dus geen zelfstandigheid voor de zzp’er. Pas bij een ‘gelijkspel’ wordt gekeken of de zzp’er zich ook breder, buiten de betreffende arbeidsrelatie, als ondernemer gedraagt (C+).

 • Rechtsvermoeden (ofwel: omgekeerde bewijslast) van een dienstbetrekking bij uurtarief van maximaal €32,24.

Lees het eerdere artikel over de Wet Vbar

 

Lees meer over: Ondernemen, ZZP-er