Verband tussen speekselenzym en slechte adem bij kinderen ontdekt

Verband tussen speekselenzym en slechte adem bij kinderen ontdekt

Uit nieuw onderzoek is een verband gebleken tussen een verhoogde activiteit van het enzym β-galactosidases en een slechte adem bij kinderen. Daarnaast werd bij kinderen met vaste beugels vaker slechte adem geconstateerd dan bij kinderen met uitneembare of zonder.

De Italiaanse onderzoekers wilden door verschillende methodes te vergelijken halitose bij kinderen evalueren. Ook onderzochten ze de invloed van orthodontische behandeling op halitose. In de studie werd bij 50 kinderen gekeken naar verschillende elementen die bijdragen aan een slechte adem.

Kinderen gescoorde op mate van slechte adem

Het onderzoek, dat werd gepubliceerd in de European Journal of Paediatric Dentistry, vond plaats tijdens tandartsbezoeken aan de pediatrische tandheelkundige eenheid van de University of Rome Tor Vergata. Bij de kinderen werd gelet op mondhygiëne, tongcoatingscores en aanwezigheid van beugels (vast of uitneembaar). Verder werd een draagbaar gaschromatografieapparaat gebruikt om hoeveelheden vluchtige zwavelverbindingen en de activiteit van β-galactosidases te detecteren.

Dit werd gedaan door twee verschillende, getrainde operatoren die de adem van de kinderen evalueerden op een organoleptische intensiteitsschaal van 0 tot 5. Wanneer een kind een score van 2 of hoger toegewezen kreeg werd dat kind beschouwd als hebber van matige, sterke of ernstige slechte adem, oftewel halitose.

Halitose gevonden bij meer dan helft van patiënten

De operatoren vonden bij 54% van de patiënten een mate van halitose. Net als bij volwassenen werd een toename van de activiteit van β-galactosidases in het speeksel geassocieerd met een slechte adem. Ook was er een significante correlatie tussen het enzymgehalte en de vluchtige zwavelverbindingen waterstofsulfide en methymercaptaan.

Vaste beugel gepaard met slechtere adem

Een ander resultaat dat werd gepubliceerd heeft betrekking tot de aanwezigheid van beugels. De onderzoekers hebben aangetoond dat kinderen met orthodontische behandeling een hoger β-galactosidasesniveau hebben. Dit geldt voor vaste en verwijderbare beugels. De organoleptische evaluatie en metingen toonden aan dat het hebben van een vaste beugel vaak gepaard gaat met een hogere score op de ‘slechteademschaal’.

De veelbelovende resultaten zijn echter nog maar voorlopig omdat slechts een klein aantal kinderen met beugel in het onderzoek was opgenomen. Tandartsen, onderzoekers en clinici kunnen de resultaten wel gebruiken om slechte adem beter te begrijpen en behandelen.

Bron:
European Journal of Paediatric Dentistry

Lees meer over: Halitose, Orthodontie, Thema A-Z