Nieuwe technologie helpt bij voorspelling oogkasreconstructies

oogkasreconstructie met 3D

Op 3 juni presenteerde Leander Dubois, MKA chirurg en verbonden aan het AMC/ACTA en het St. Antonius ziekenhuis, zijn proefschrift, over het feit dat oogkasreconstructies beter te voorspellen zijn dankzij slimme software, navigatie apparatuur en 3D-printers.

Oogkasbreuk
Een breuk in de oogkas komt regelmatig voor bij een aangezichtstrauma. Bij een oogkasreconstructie wordt een implantaat geplaatst om de breuk zo goed mogelijk te herstellen. Het implantaat bestaat  uit een soort matje dat de verbrijzelde wanden van de oogkas met elkaar verbindt. Zo’n operatie is zeer complex omdat het lastig is om goed overzicht te houden over de gehele oogkas, waardoor de operaties regelmatig niet optimaal slagen en er problemen ontstaan.

Navigatietechniek veelbelovend
In zijn onderzoek vergeleek Dubois het verschil in kwaliteit tussen traditionele en endoscopisch-geassisteerde en navigatie-geassisteerde operaties. Hieruit bleek vooral dat een nieuwe ontwikkelde navigatietechniek zeer veelbelovend is. Deze is te vergelijken et een GPS en is een goede step in de richting van autonavigatie.

Bron: ACTA

Lees meer over: 3D-printen, Thema A-Z