Europa heeft hoogste prevalentie van ernstige orale ziektegevallen ter wereld volgens WHO Europe

Cariës

Meer dan de helft van alle volwassenen in de Europese regio had in 2019 een ernstige mondaandoening, volgens een nieuw WHO-rapport. Daarom benadrukt de organisatie dat lidstaten de toegang tot veilige, effectieve en betaalbare essentiële mondgezondheidszorg moeten uitbreiden door mondzorg in de ziektekostenverzekeringen op te nemen.

Betaalbare mondgezondheidszorg

Volgens de WHO Europa kan een universele dekking van de gezondheidszorg niet worden bereikt zonder mondzorg. Nationale ziektekostenverzekeringen moeten toegang tot mondzorg omvatten, gratis of tegen een prijs die mensen zich kunnen veroorloven. Dat is de belangrijkste boodschap van het nieuwe statusrapport over mondgezondheid in de Europese regio van de WHO dat vandaag is gelanceerd.

Hoge kosten voor patiënten

Momenteel worden mondzorgdiensten grotendeels geleverd door particuliere beoefenaars die tegen betaling werken. Hierdoor hebben de meeste patiënten hoge kosten die ze zelf moeten betalen. Dit is enorm problematisch omdat uit onderzoek blijkt dat de mensen met de grootste behoefte aan mondzorg het minst toegang hebben tot tandheelkundige diensten.

Alarmerende cijfers

De oproep tot het betrekken van mondzorg bij nationale zorgverzekeringen is een reactie op alarmerende cijfers in het rapport. De regio (die 53 landen in Europa en Centraal-Azië bestrijkt) heeft namelijk de hoogste prevalentie van ernstige orale ziektegevallen en de hoogste prevalentie van cariës – gaatjes en tandbederf – van permanente tanden, wereldwijd.

Meeste cariës wereldwijd

Liefst 50,1% van de volwassenen had last van ernstige orale aandoeningen. Dit omvat de hoogste prevalentie van cariës van blijvende tanden in alle WHO-regio’s, die met 33,6% van de bevolking van de Europese regio bijna 335 miljoen gevallen vertegenwoordigt in 2019.

Relatief veel tandverlies

De regio had het op één na grootste hoeveelheid gevallen van tandverlies (25,2%), ongeveer 88 miljoen mensen van 20 jaar of ouder. Dit vertaalt zich in een prevalentie van 12,4%, de hoogste onder de WHO-regio’s en bijna het dubbele van de wereldwijde prevalentie van 6,8%.

Meer mondkanker

De regio had ook het op één na hoogste geschatte aantal nieuwe gevallen van mondkanker, van de WHO-regio’s, namelijk bijna 70.000 – goed voor 18,5% van het totale geschatte aantal gevallen wereldwijd. In 2020 waren meer dan 26 500 sterfgevallen in de regio te wijten aan mondkanker.

Geen nationaal mondgezondheidsbeleid

Verder hadden volgens het rapport 34 van de 53 landen (66,7%) geen nationaal mondgezondheidsbeleid. Elf landen (23,4%) hadden geen speciaal personeel voor mondziekten op de afdeling niet-overdraagbare ziekten van het ministerie van Volksgezondheid.

Verschillende oorzaken

Volgens het rapport zijn sommige oorzaken van deze trends de alomtegenwoordige beschikbaarheid van voedingsmiddelen en dranken met een hoog suikergehalte, en agressieve marketing van suikerrijke voedingsmiddelen en dranken en tabak. Daarnaast zouden slechte toegang tot mondgezondheidszorg en onvoldoende blootstelling aan fluoride een rol spelen.

Niet alleen slecht nieuws

Op sommige gebieden is gelukkig wel vooruitgang te bekennen. Zo was er een significante daling van 7,2% tussen 1990 en 2019 in de prevalentie van cariës van melktanden bij kinderen van 1 tot 9 jaar, evenals een daling (3,9%) in de prevalentie van cariës van blijvende tanden in deze leeftijdsgroep. Het algemene beeld is echter zeer zorgwekkend.

Nieuw nationaal mondgezondheidsbeleid

De WHO dringt er bij regeringen op aan om een nieuw nationaal mondgezondheidsbeleid te ontwikkelen dat aansluit bij de wereldwijde mondgezondheidsstrategie van de WHO en het nationale beleid inzake niet-overdraagbare ziekten en universele gezondheidsdekking. Daarnaast beveelt het aan dat specifiek personeel en geld worden toegewezen aan mondgezondheid en dat beleidsmaatregelen onder andere betrekking hebben op voedingswaarde-etikettering en -aanbod.

Bron:
WHO Europa 

 

 

Lees meer over: Cariës, Thema A-Z