Het advies Cariëspreventie

advies, tips

Het advies Cariëspreventie is bedoeld voor iedereen die professionele adviezen geeft over preventieve mondzorg. Het Advies is opgesteld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis.

Het Advies Cariëspreventie bestaat uit een Basisadvies en een Aanvullend Advies.

Het Basisadvies is samengesteld uit de 3 Basisadviezen:

– Mondhygiëne
– Fluoride
– Voeding

Bij elk van deze Basisadviezen hoort een Aanvullend Advies, die gezamenlijk het Aanvullend Advies Cariëspreventie vormen. Het Basisadvies geldt voor iedereen, terwijl het Aanvullend Advies is bedoeld voor mensen met cariësactiviteit. Bekijk het advies Cariëspreventies  van het het Ivoren Kruis

Lees meer over: Adviezen, Cariës, Kennis, Thema A-Z