Yvonne Buunk-Werkhoven na negen jaar afgetreden bij FDI

Yvonne Buunk

Tijdens het American Dental Association (ADA)-FDI World Dental Congress in San Francisco trad dr. Yvonne Buunk-Werkhoven, zelfstandig gedragswetenschapper -International Allied Health Professional af als één van de vijf executive board leden van de Chief Dental Officers/Dental Public Health section. Chief Dental Officers, zijn tandartsen en/of gezondheid- beleidsmedewerkers, die overheden informeren over ontwikkelingen op het gebied van mondgezondheid en mondverzorging.

Participatie, posters, presentaties en publicaties

Vanaf 2010, heeft zij – op persoonlijke titel – niet enkel gedurende negen jaren geparticipeerd binnen de jaarlijkse Chief Dental Officers/Dental Public Health bijeenkomsten. Zij heeft maar liefst 18 wetenschappelijke posters gepresenteerd, tweemaal een presentatie gegeven tijdens congressen van de FDI wereld tandartsen organisatie en zich jarenlang ingezet voor de FDI-World Oral Health Day. Bovendien heeft zij inmiddels vijf publicaties in het International  Dental Journal van de FDI.

Yvonne haar laatste posterpresentatie “Optimal Tooth Brushing through a Sustainable Environmentally Friendly Bamboo Toothbrush!”, is een dubbele mondzorginterventie, dat zij vanuit SPOH ARTS samen met het dentalINFO (Anita de Klerk) en The Bamboo Brush Society (Roger Nefkens) heeft uitgewerkt. Voor het bevorderen van professionele en optimale mondverzorging voor jong en oud, wordt benadrukt dat tandenpoetsen een gewoontegedrag is én dat tandenpoetsen met een bamboe tandenborstel een milieuvriendelijke en bewuste keuze is.

Toekomst

Haar expertise en ervaringen zal ze blijven inzetten/uitdragen op het gebied van de mondzorg. Onlangs heeft ze de VU SummerSchool course “Nature and Nurture; Twin research and Human genetics met een 8 (ECTS grade A – ‘excellent/very good’) afgerond en zal ze zich in de nabije toekomst meer toeleggen op gedragsgenetica en sociaal psychologische aspecten gerelateerd aan (mond)gezondheid en gedrag.

Binnenkort participeert Yvonne als Visiting Professor in een Three in One Programme voor ruim 100 studenten en staf aan de Tandheelkunde faculteit van Universiteit Brawijaya in Malang, Indonesië. In februari 2020 gaat Yvonne, nadat ze 10 jaar vrijwillig haar onderzoeksbijdrage heeft geleverd, mee met de stichting Bocas Sanas Maímon-Holanda, om zelf voorlichtingslessen te geven aan de basisschoolkinderen.

Met meer dan 30 jaar kennis en kunde in de mondzorg, inclusief 20 jaar ervaring als praktizerend mondhygienist (algemene praktijk, parodontologie, onderwijskliniek, forensische psychiatrie en public health-voorlichting); 15 jaar ervaring binnen het Tandheelkunde/Mondzorgkunde onderwijs, 10 jaar bestuurservaring, 15 jaar inter(nationaal) ervaring met onderzoek, dat ondermeer door de Harvard School of Dental Medicine is opgepakt, en waarop een tandarts aan de Universiteit van Indonesië is gepromoveerd en vele professionele en wetenschappelijke publicaties, is Yvonne wereldwijd als een gepassioneerde autoriteit op het gebied van mondzorggedrag te beschouwen. Ook op creatieve wijze draagt Yvonne bij aan de verbinding tussen kunst en wetenschap: “People who say it cannot be done, should not interrupt those who are doing it”

 

leporello 4 luik ANT 2016 (1)

Lees meer over: Carrière, Thema A-Z