De ideale glimlach volgens onderzoek: rechte tanden en nauwelijks tandvlees

De ideale glimlach volgens onderzoek rechte tanden en nauwelijks tandvlees

Een glimlach is een belangrijk kenmerk van schoonheid. De mate van aantrekkelijkheid hangt volgens onderzoek gepubliceerd in Medicina af van verschillende factoren, waaronder de hoeveelheid tandvleesblootstelling en het wel of niet hebben van rechte, witte tanden.

Glimlach bepaald schoonheid

Hoe mooi je wordt gevonden hangt met name af van het uiterlijk van je gezicht. Je glimlach is volgens de meeste mensen na de ogen het belangrijkste onderdeel hiervan; mensen met een mooie en harmonieuze glimlach worden als aantrekkelijker, slimmer en populairder beschouwd. De aantrekkelijkheid van een glimlach wordt bepaald door verschillende factoren. Zo kan tandvleesblootstelling zowel een positief als negatief hebben.

Tandartsen vs leken

Onderzoekers uit Roemenië zochten uit wat de ideale tandvleesblootstelling bij een glimlach is. Daarnaast vergeleken ze de perceptie van een ideale gingivale blootstelling tussen Roemeense tandartsen en niet-deskundigen. Dit is van belang in de klinische praktijk omdat tandartsen door behandelingen deels bepalen hoe de glimlach van een patiënt eruit komt te zien. Ze hebben echter vaak andere meningen over hoe een glimlach eruit zou moeten zien.

Online vragenlijst

Het onderzoek bestond uit een online enquête die in 2020 is gehouden. Onder de deelnemers waren 194 vrouwen en 41 mannen, 162 leken en 73 tandartsen. De auteurs ontwikkelden een korte vragenlijst die uit zeven delen bestond. De eerste vier vragen gingen over leeftijd, geslacht, beroep en of de deelnemers in het verleden een orthodontische behandeling hebben ondergaan.

Voor het vijfde punt moesten de deelnemers op basis van afbeeldingen de meest aantrekkelijke en de minst aantrekkelijke gingivale blootstelling kiezen. In het laatste deel van de enquête moesten de deelnemers de factor selecteren die volgens hen de aantrekkelijkheid van een glimlach het meest beïnvloedde.

Tanden zichtbaar, tandvlees niet

Volgens de evaluatie van de vragenlijst vonden de deelnemers een glimlach waarbij de bovenste voortanden volledig zichtbaar waren, maar het tandvlees nauwelijks zichtbaar, met een gingivale blootstelling van -0,57 ± 2,407 mm (0 mm) het aantrekkelijkst. De gemiddelde waarde van tandvleesontsluiting voor de minst aantrekkelijke glimlach was 4 mm: een glimlach met veel tandvlees zichtbaar vond men minder mooi.

Invloed van eerdere orthodontische behandelingen

Hoewel de aantrekkelijkheid van een glimlach niet werd beïnvloed door geslacht of beroep, werd het beïnvloed door eerdere orthodontische behandelingen. Deelnemers die in het verleden een orthodontische behandeling hadden ondergaan, gaven bijvoorbeeld “een significant hogere score voor de meest aantrekkelijke tandvleesexpositie en een significant hogere score voor de minst aantrekkelijke tandvleesexpositie”.

Verschil tussen niet-professionals en tandheelkundigen

Als de factor die de meeste invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een glimlach kozen niet-professionals vaker voor witte of rechte tanden als belangrijkste factor. Tandartsen daarentegen kozen vaker een gingivale blootstelling tussen 0 en 3 mm als factor voor een esthetische glimlach.

Belang in de klinische praktijk

“Bij het bespreken van de resultaten van een tandheelkundige behandeling die gevolgen kan hebben voor het gezichtsuiterlijk van de patiënt, kunnen clinici de resultaten van dit onderzoek in hun klinische praktijk gebruiken voor een beter begrip van de wensen van hun patiënten met betrekking tot het blootstellen van een tandvleesglimlach tijdens het glimlachen”, schrijven de auteurs.

Bron:
Medicina https://www.mdpi.com/1648-9144/58/9/1265

Lees meer over: Cosmetische tandheelkunde, Thema A-Z