De etiologie van recurrent aphthous stomatitis

Literatuuronderzoek uitgevoerd door studenten Mondzorgkunde, Hogeschool Utrecht om kennis en inzicht te verkrijgen in de etiologie van recurrent aphthous stomatitis (RAS, aften). Zij concluderen dat immunologische factoren, helicobacter pylori, gezondheid gerelateerde factoren, voeding, vitamines, angst en stress geassocieerd worden met de etiologie van RAS.

Onderzoeksmethode

Voorafgaand aan het literatuuronderzoek zijn in- en exclusiecriteria opgesteld waaraan de onderzochte populatie van de studies en de geïncludeerde studies moesten voldoen. Voor het zoeken naar literatuur zijn drie databanken geraadpleegd: Medline via Pubmed, Dentistry & Oral Sciences (EBSCO) en Cinahl (EBSCO). Daarnaast is er gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode. De studies zijn geïncludeerd op basis van de titel, abstract en full tekst. Vervolgens zijn de studies methodologisch beoordeeld en naar mate van bewijs ingedeeld. De data extractie van de studies werd verwerkt in een evidence-tabel. De studies werden vervolgens kwalitatief geanalyseerd.


Klik hier voor de vergrote versie.

Resultaten

In totaal zijn er 31 artikelen geïncludeerd. Één studie had de classificatie A2 en de overige 30 studies hadden classificatie B toegekend gekregen. Ook zijn subgroepen gecreëerd om de heterogeniteit te reduceren. Er zijn geen significante verschillen gevonden in de allel- of genotypes van TNF alfa-308, TNF alfa-NcoI ,IL-2, IL-4, IL- 4Ra, iIL-10- en IL-13 tussen beide groepen. Echter wordt de IL-10 geassocieerd met een statistisch significant hogere risico op RAS. Het IgG, IgA, IgE, C3 en C4 niveaus van minor RAS-patiënten waren significant hoger (P <0,05). De speeksel calprotectine niveaus bleken significant hoger te zijn bij RAS-patiënten (P <0,013). De epidermale speeksel epidermale groeifactor (EGF) toonde een statistisch significant verschil tussen de studiegroepen (P <0,001). De gevoeligheid en specificiteit voor HP waren bij RAS-patiënten significant hoger (P <0.0066). Hypertensie, allergieën en bloedarmoede bleken de meest voorkomende systemische aandoeningen te zijn bij RAS-patiënten. Er zijn geen significant verschillen gevonden tussen beide groepen in vitamine B12, foliumzuur, niveau van homocysteine en zink. In vitamine-D waardes is een statistisch significant verschil gevonden in beide groepen (P <0.002). Speekselcortisol en angstniveaus waren aanzienlijk hoger bij RAS-patiënten De oxidatieve stress index was significant hoger bij RAS-patiënten (P <0,001).

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat immunologische factoren, helicobacter pylori, gezondheid gerelateerde factoren, voeding, vitamines, angst en stress geassocieerd worden met de etiologie van RAS.

Poster ontwikkeld door:
Merel Schekkerman & Rita Montez Evaristo, studenten mondzorgkunde, Hogeschool Utrecht

Bekijk ook andere posters ontwikkeld door studenten Mondzorgkunde

Deze posters werden beoordeeld met een cijfer 7 of hoger en zijn een selectie uit de gemaakte posters die interessant zijn voor werkzame mondhygiënisten.

 

 

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z