De twee pijlers van de hele tandheelkunde

De twee pijlers van de hele tandheelkunde

Voeding en occlusie en articulatie zijn de belangrijkste pijlers voor het gezond houden van het gebit. Tandarts Hans Beekmans legt dit uit en verduidelijkt het aan de hand van een groot aantal foto’s.

Pijler 1: Voeding

Belangrijkste ingrediënten voor een gezond gebit: Voldoende calcium en magnesium in een verhouding 2:1 in de bloedbaan en in de tussenruimtes van de cellen.

Pijler 2: Occlusie en articulatie

Een maximale occlusie in de Neutrale Positie en een articulatie volgens Schuyler 1935, later L.V Arnold in 1963.1

Definitie van de ideale positie van de onderkaak

De Neutrale Positie is die positie van de onderkaak, waarbij de onderkaak een rotatie uitvoert door de denkbeeldige as van de gewrichten in de laatste zone van opening en sluiten van 2-4mm gemeten in het front.

Over de eerste pijler – voeding –  de belangrijkste, is sinds Weston Price (1930)2 zijn onderzoeken heeft gedaan en beschreven, niet erg veel aandacht meer besteed aan dit onderwerp. Al snel is men over gegaan op poetsmethoden, suiker de oorzaak laten zijn van de problemen en fluoride de oplossing. Helaas is fluoride neurotoxisch.3 Tevens is er een bloeiende industrie ontstaan rondom alle problemen van de tanden zelf, het tandvlees en het kaakbot rondom de tanden.

1. Beweging van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak

1. Beweging van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak

Onderontwikkeling kaken

Het begint al met de onderontwikkeling van de kaken, waardoor orthodontische problemen ontstaan en de verstandskiezen meestal ongunstig doorkomen of niet doorkomen vanwege een tekort aan ruimte. De meest idiote oplossing die gekozen is om dat probleem met de verstandkiezen op te lossen is het verwijderen van de kiem van de verstandskies op jonge leeftijd, zodat er later geen problemen kunnen ontstaan. Dat lijkt mooi, maar de kies is de bron van de groei van het bot en met het wegnemen van de kiem, wordt ook die prikkel weggenomen en worden de problemen van de kaakgrootte alleen maar groter.

Over pijler 2 – Occlusie en articulatie – is al heel erg lang veel verwarring, dat blijkt uit de complexiteit van de oplossingen4. Al vroeg in de tandheelkunde bleek dit wel een onderdeel van interesse en mooie apparaten. Articulatoren, computerapparatuur om de bewegingen van de onderkaak te nabootsen. Schitterende meetinstrumenten om de occlusie te meten in kracht van locatie en moment. Er zou niets meer aan het toeval over gelaten hoeven te worden. Toch lopen er slechts 10 van de 1000 mensen rond met een goede occlusie en articulatie. Dat heeft vele oorzaken, waaronder één die met de eerste pijler sterk verbonden is.

2. rotatie van de onderkaak, van belang voor het bepalen van de Neutrale Positie

2. rotatie van de onderkaak, van belang voor het bepalen van de Neutrale Positie

3. Overbelasting leidt to pijnlijke elementen of overmatige slijtage

3. Overbelasting leidt tot pijnlijke elementen of overmatige slijtage

Gebrek aan mineralen en vitamines in voeding

De oorzaak van deze onderontwikkelde groei is het gebrek aan mineralen en vitamines in de voeding. Voor de geboorte is dit al het probleem: de moeder heeft te weinig mineralen, de baby ook. Processen lopen minder snel dan dat ze zouden moeten doen, omdat er geen energie voldoende is om de processen te ondersteunen. De geneeskunde is niet in staat om de werkelijke oorzaak van al de problemen die eruit voorkomen te vinden. Het is ook haast niet te vinden waarom deze problemen er zijn, maar zijn te ontdekken door te zien dat de tand en kaakontwikkeling achter blijven en de gebitsproblemen in het algemeen. Te kleine kaken voor alle elementen, crowding, cariës en overmatige slijtage, naast gingivitis en veel plak. Het zijn allemaal indicaties van onderproductie van de mitochondriën5, de energiefabrieken van de cel. Door het gebrek aan mineralen, calcium en magnesium functioneren ze minder en daarmee functioneert alles minder. En met alles bedoel ik ook alles, in iedere lichaamscel zitten minimaal 300- 3000 mitochondriën. Dus als die niet genoeg energie kunnen maken omdat er te weinig calcium en magnesium is dan is het ook niet mogelijk om optimaal te functioneren. De reden dat de tanden en de kiezen lijden, is omdat het de laatste bron is die gebruikt wordt als er geen calcium en magnesium voldoende uit de voeding komen.
Het lijkt alsof dit probleem niet echt bestaat, we hebben immers goede voeding, eten gezond en het liefst biologisch. Toch heeft 50% van de westerse mensen problemen met de tanden en het tandvlees of een orthodontisch probleem.

Als je abrasie, attritie, knarsen4 en terugtrekkend tandvlees meeneemt in de beoordeling heeft 98% van de wereldpopulatie problemen met het gebit en daarmee met de mitochondriën en dus de gezondheid.6,7,8

Wat is een goede beet?

We hebben goede tandheelkunde, meer ouderen hebben nog tanden en kiezen, jongeren hebben minder gaatjes. Vooral de verzorging en de aandacht die gaat naar het minimaliseren van de tandplak heeft deze resultaten opgeleverd. De beet, de manier waarop de onderkaak en bovenkaak sluiten is een heel ander hoofdstuk, uit onderzoek  blijkt dat  slechts 10 van de 1000 mensen een goede beet heeft

Een goede beet heeft een maximale occlusie in de exacte rotatie as van de beide condyli zonder spieractiviteit en een articulatie zonder balanscontacten en met een hoektand geleiding. Zodra deze occlusie gerealiseerd is, kan de patiënt zelf in deze maximale occlusie dichtbijten zonder trauma aan de elementen.

Voordat deze conditie bestaat, is er een ontwijk-mechanisme wat nauwelijks is waar te nemen.9. Zelfs met de T-Scan  is dit ontwijk-mechanisme net niet waar te nemen. Het is een neuro musculaire reflex uitgaande van het parodontale ligament en de sensoren die er in aanwezig zijn. Nadat deze maximale occlusie in de neutrale positie is hersteld, kan de T-Scan heel goed gebruikt worden voor de kleine correcties die dan nog moeten plaatsvinden en het inslijpen van de articulatie.

De details die met de T-scan kunnen worden waargenomen blijven voor het oog van de tandarts met een articulatie folie onwaarneembaar.

5. gesleten elementen ten gevolge van overbelasting

4. gesleten elementen ten gevolge van overbelasting

5. Articulatie patroon

5. Articulatie patroon

Ouder worden en de beet

Een aspect dat op een of andere manier wel vergeten lijkt te zijn is het feit dat mensen ouder worden en dat daarmee de vorm van de condyli en de fossa maxillaire van vorm veranderen.10 Met deze vormverandering zou ook een verandering van de vorm van de tanden en kiezen moeten plaatsvinden.4 Door ons moderne voedsel en de moderne tandheelkunde vindt de vormverandering van de elementen niet plaats. Zoals bekend uit de literatuur wordt met de jaren de Bennet hoek groter en de Condylus baan vlakker. Dat heeft implicaties voor de kauwvlakken en de articulatie. Het is interessant om te zien dat tandtechnici zich druk blijven maken over knobbels en fissuren omdat die er zo mooi uitzien. Het werkelijke oppervlak van een kies van een 60-jarige ziet er uit als een kommetje en is verder vlak, hooguit uithollingen ten gevolge van de slijtage in het dentine.

Pantograaf en T-scan

Met behulp van een pantograaf zijn de vormen van de kaakgewrichten te analyseren en conform deze vorm de aanpassingen te verrichten aan de kauwvlakken.11 Het aanpassen met behulp van een pantograaf is een technisch complexe behandeling en zeer tijdrovend. Voor een goed resultaat zal de behandeling meerdere malen moeten worden gedaan. Een andere zeer precieze methode is de correctie met behulp van de T-scan. Een zeldzaam nauwkeurig instrument waarmee iedere discrepantie in de contacten is waar te nemen. In mijn ogen effectiever, sneller en nauwkeuriger dan de pantografische benadering.

Belangrijkste gegeven om mee te nemen is dat bij het ouder worden de natuur rekent op het vlakker worden van de elementen en dat de bovenkaak en de onderkaak als een kommetje en een bol op elkaar moeten ingrijpen ter wille van een goed functionerend kauwstelstel en daarmee de positie van het hoofd op de wervelkolom. De Wilson12 curve – minder bekend als de curve van Spee – is de curve die in het horizontale vlak over de elementen ligt en zou moeten  veranderen met de jaren, ten gevolge slijtage door de aard van de voeding en het gebruik van de dentitie om voedsel te verwerken. Iets wat in deze moderne tijd (de laatste 5000 jaar) niet meer in gebruik is in de beschaafde wereld. Weston Price2 toonde aan dat in primitieve gebieden, verstoken van moderne invloeden, tandheelkundige problemen niet bestaan.

6. gevolgen van de verhoogde druk op de gewrichten ten gevolge van verlies van elementen en slijtage

6. gevolgen van de verhoogde druk op de gewrichten ten gevolge van verlies van elementen en slijtage

7. Neuromusculaire sturing ten gevolge van een prematuur contact.

7. Neuromusculaire sturing ten gevolge van een prematuur contact.

8. breuk van het element door een gebrek aan afsteuning en overbelasting

8. breuk van het element door een gebrek aan afsteuning en overbelasting

9.Het parodontale ligament.

9. Het parodontale ligament.

10. Resultaat van combinatie van verkeerde beet en een tekort aan mineralen

10. Resultaat van combinatie van verkeerde beet en een tekort aan mineralen

Conclusie

Met de hierboven beschreven gegevens is het mogelijk om toe te werken naar een levenslang gezond gebit en een goede gezondheid. De technische procedure om goed in te slijpen zal in een vervolg artikel worden beschreven.

De supplementen die gebruikt kunnen worden om de mitochondriën van voldoende mineralen en vitamines te voorzien zijn op de markt verkrijgbaar, helaas is het een enorme speurtocht om de juiste te vinden. In dit artikel mag daar niet naar verwezen worden van de Voedsel- en Warenautoriteit. De resultaten met het gebruik van de juiste supplementen en het bijhouden van een goede beet zijn verbluffend, zowel voor het gebit als voor de gezondheid.

 

Door:
Hans Beekmans, tandarts en auteur van de boeken:
Esthetische tandheelkunde, met casuïstiek en tips
Het brilliant verborgen geheim van een gezond gebit – hierin wordt alles over pijler 1 -Voeding – gegeven: de mineralen, vitamines en de mitochondriën.

Boek Hans Beekmans

 

 1. Battistuzzi, P. G. F. C. M. Post academiam.
 2. Price, W. Nutrition and Physical Degeneration. Canadian Medical Association journal vol. 42 208 (1940).
 3. Guth, S. et al. Toxicity of fluoride: critical evaluation of evidence for human developmental neurotoxicity in epidemiological studies, animal experiments and in vitro analyses. Archives of Toxicology vol. 94 1375–1415 (2020).
 4. López-Frías, F. J., Castellanos-Cosano, L., Martán-González, J., Llamas-Carreras, J. M. & Segura-Egea, J. J. Clinical measurement of tooth wear: Tooth wear indices. Journal of Clinical and Experimental Dentistry vol. 4 48–53 (2012).
 5. Hans Beekmans. Brilliant hidden secret of dental health. 83 (2020).
 6. Kucharská, J. Vitamins in mitochondrial function. Mitochondrial Medicine: Mitochondrial Metabolism, Diseases, Diagnosis and Therapy 367–384 (2008) doi:10.1007/978-1-4020-6714-3_21.
 7. Mitochondria definitie, structuur en functie (met diagram) – Wetenschap – 2021.
 8. Beekmans, H. (Beekmans T. Drie Oliën, verhaal3. 2 (2020).
 9. Jacobs, R. & van Steenberghe, D. Role of periodontal ligament receptors in the tactile function of teeth: a review. Journal of Periodontal Research vol. 29 153–167 (1994).
 10. Sreelal, T., Janardanan, K., Nair, A. S. & Nair, A. S. Age changes in horizontal condylar angle: A clinical and cephalometric study. Journal of Indian Prosthodontist Society vol. 13 108–112 (2013).
 11. Nair, V., Nair, C., K, H. & Janardanan, K. BENNETT MOVEMENT -AN OVERVIEW. (2020). doi:10.13140/RG.2.2.24551.06562.
 12. Standardized parameters Curve of Wilson Curve of Spee. 1–5.
Lees meer over: Thema A-Z, Voeding en mondgezondheid