Peri-implantitis: hoe behandelen én voorkomen?

Peri-implantitis: hoe behandelen én voorkomen?

Anna Louropoulou, tandarts-parodontoloog, sprak tijdens het TP Congres over parodontologie en dan met de nadruk op de nazorg bij implantaten en peri-implantitis.

Zonder nazorg kan implanteren geen succes zijn. Het onderkennen van risico’s is essentieel. Daarom zal er na 6-8 weken na het plaatsen van de suprastructuur een 0-meting gedaan moeten worden. Hierbij wordt vastgelegd wat de exacte diepte is van de pockets rondom het element en worden röntgenfoto’s gemaakt . Dit referentiepunt is heel belangrijk omdat een ruimte van 5 mm niet perse een peri-implantitis hoeft te betekenen. Dit komt onder anderen doordat de vezels in de bindweefsel zone parallel aan het implanaatoppervlak lopen en men dus vrijwel meteen op het bot sondeert. Het weefsel rondom een implantaat is kwetsbaar, dus zal er lichte druk gebruikt moeten worden bij het sonderen. “Een keer meten is niet meten. Over de periode heen moeten de pockets steeds vastgelegd worden om goed kunnen monitoren”, sprak Louropoulou helder uit.

Richtlijn peri-mucositis en peri-implantitis
Hierop volgde een protocol voor wat te doen in geval van peri-mucositis en peri-implantitis. Bij bloeding en botverlies van meer dan 2 mm is een initiele behandeling vrijwel altijd niet voldoende om de infectie onder controle te krijgen. Cgirurgie,resectieve of regeneratieve benadering of combinatie van beide is in elk geval geïndiceerd. Als laatste optie kan het implantaat verwijderd worden in het geval van mobiliteit/pijn. Waarschijnlijk kan antibiotica van nut zijn bij behandeling van peri-implantitis. Hiernaar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.

Glycerinepoeder versus natriumbicarbonaatpoeder
Uiteraard moet getracht worden om die ernstige peri-implantitis te voorkomen door het implantaat goed schoon te houden. Dit kan door de airflow in te zetten. Hierbij moet wel gedacht worden aan de glycinepoeder dat aanzienlijk minder abrasief is dan de natriumbicarbonaatpoeder. Glycinepoeder kan de biofilm prima verstoren en kan ook bij normale parodontale ‘recalls’ gebruikt worden. Glycine kan echter geen tandsteen verwijderen, wat de natriumbicarbonaat wel kan. Natriumbicarbonaat kan echt enkel en alleen op intacte glazuur gebruikt worden en dus niet op implantaten of op dentine. Om tandsteen te verwijderen van implantaten kan ook fosforzuuretsgel gebruikt worden waarna vervolgens het tandsteen met de glycinepoeder weggespoten kan worden.

Anna Louropoulou studeerde als tandarts af in 2002 aan de ‘Dental School of Aristotle University’ te Thessaloniki, Griekenland. In 2007 behaalde zij haar Post Academisch diploma in de Parodontologie aan ACTA. Sindsdien werkt zij als parodontoloog-implantoloog in Rotterdam en Amsterdam. Naast haar klinische werkzaamheden werkt zij als onderzoeker en universitair docent bij de sectie Parodontologie aan ACTA. Haar promotieonderzoek betreft de reiniging/decontaminatie van implantaatoppervlakken.

Verslag door Lieneke Steverink-Jorna, mondhygiënist, voor dental INFO van het TP Congres

Lees meer over: Diagnostiek, Thema A-Z