Uitgaven mondzorg basisverzekering stijgen 1,5% in 2018

Stijging - verzekering

De uitgaven voor tandheelkundige zorg via de basisverzekering stijgen naar verwachting in 2018 met bijna 1,5% naar 764 miljoen euro. Dit bedraagt 13,2% van de totale uitgaven aan eerstelijnszorg. Deze gegevens zijn gepubliceerd in de NZa stand van de zorgmarkten 2017.

Uitgaven eerstelijnszorg

Uitgaven-eerstelijnszorg-2017---2018
(Bedragen x € 1 miljoen)

Totale zorguitgaven

Tussen 2006 en 2012 stegen de zorguitgaven met gemiddeld 6,3% per jaar. Tussen 2012 en 2017 is deze groei teruggebracht tot circa 1,4%. Voor 2018 wordt een groei van de zorguitgaven van circa 5,4% verwacht. Uit de marktscan eerstelijnszorg van de NZa uit mei 2017 blijkt dat ruim 30% van de totale uitgaven aan zorg uit het basispakket aan eerstelijnszorg wordt besteed. De kosten stegen de afgelopen jaren flink: van € 8,8 miljard in 2012 tot € 12,7 miljard in 2015. De invoering van de basis ggz en de overheveling van de wijkverpleging zijn de belangrijkste oorzaken voor de stijging. De NZa verwacht dat deze kostenstijging doorzet.

Vragen en meldingen mondzorg

Het rapport over de stand van de zorgmarkten 2017 geeft verder informatie over het aantal meldingen en vragen dat de NZA ontving. In het eerste t/m derde kwartaal van dit jaar ontving de NZa 1.288 meldingen en 3.758 vragen van consumenten. 8,2% van de meldingen en 11,5% van de vragen gingen over mondzorg. Bij de voorbeeldvragen in het NZa rapport worden met name vragen over de nota genoemd.

Meldingen-en-vragen-NZa

Meldingen NZa, kwartaal 1-3, 2017

Lees meer over: Markttrends, Tarieven, Thema A-Z