Wijziging in bestuur FTWV

Nieuw bestuur FTWV

Tijdens de ALV van de FTWV op 25 juni is het bestuur van de Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen – FTWV – gewijzigd.

Het bestuur FTWV bestaat nu uit de volgende leden:

  • Sonja Kalf – Scholte voorzitter
  • Gijs Jaspers penningmeester
  • Wim Klüter lid
  • Peter Lamark lid

Het bestuur FTWV vertegenwoordigt tandheelkundig wetenschappelijke verenigingen. De Federatie heeft ten doeI “het leveren van bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening in de meest ruime zin van het woord”.
De FTWV is een van de 3 leden van het KIMO. Het bestuur werkt samen met de beide beroepsorganisaties (leden KIMO) aan de voortzetting van het Kennisinstituut Mondzorg -KIMO- voor de periode 2021 – 2025. Daarnaast zal in de nabije toekomst ook aandacht geschonken worden aan de bij- en nascholing.

Lees meer over: Markttrends, Thema A-Z/