Samenwerkingsafspraken voor geregistreerd-mondhygiënisten bekend

samen, afspraak, handen schudden

Het experiment geregistreerd-mondhygiënist zal op 1 juli van start gaan. Om ervoor te zorgen dat dit zo goed mogelijk kan verlopen zijn er tussen de KNMT en ANT en de NVM-mondhygiënisten verschillende samenwerkingsafspraken gemaakt. Ook de titels veranderen: er zijn vanaf 1 juli twee officiële titels: mondhygiënist en geregistreerd-mondhygiënist.

Taakherschikking

Zoals eerder al bekend is gemaakt houdt de taakherschikking in dat mondhygiënisten die een vierjarige opleiding hebben genoten tijdelijk meer bevoegdheden kunnen krijgen. Hiervoor moeten ze de hbo-opleiding Mondzorgkunde en een certificaat stralingsbescherming hebben behaald. Daarna kunnen ze registratie bij het CIBG aanvragen.

Na een lange periode waarin voor- en tegenstanders hun standpunt verdedigden mogen geregistreerd-mondhygiënisten per 1 juli zonder opdracht van een tandarts primaire caviteiten boren, verdoving toedienen en röntgenfoto’s maken.

Zorgplan

De samenwerkingsafspraken gaan onder andere over het opstellen van het zorgplan, dit moet voor een volwassene nog steeds worden gedaan door de tandarts. De patiënt kan erom vragen om (delen van) het plan door of in overleg met de geregistreerd-mondhygiënist op te laten stellen. Als de mondhygiënist de hoofdbehandelaar wordt, moeten bij onderdelen waarbij een tandarts waarschijnlijk nodig is met de tandarts worden overlegd.

Solo-opnamen

Het is wenselijk dat röntgenopnames tussen geregistreerd-mondhygiënist en tandarts worden uitgewisseld. Wanneer eerstgenoemde een solo-opname maakt moet deze binnen een maand door een tandarts aanvullend worden beoordeeld. Beiden kunnen individueel onderling afspraken maken over de bekostiging hiervan. De mondhygiënist kan de behandeling intussen wel gewoon voorzetten.

Inschrijving tandarts

Verder moet de geregistreerd-mondhygiënist nagaan of de patiënt is ingeschreven bij een tandarts. Wanneer dit niet het geval is heeft hij/zij een inspanningsverplichting om te proberen dat de patiënt dit alsnog gaat doen. Indien de patiënt weigert, is het de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt om tandheelkundige zorg te krijgen bij niet-spoedgevallen.

Jeugd en spoed

Ook moet de mondhygiënist ervoor zorgen dat iemand jonger dan 18 jaar voor hij/zij deze leeftijd bereikt een aantal keer een tandarts bezoekt. Deze kan namelijk een bredere toetsing doen. Tot slot zijn er afspraken gemaakt over de achterwacht voor spoedgevallen, deze moet geregeld zijn maar hoeft niet per se bij de behandelend tandarts van de patiënt te zijn.

Uiterlijk in 2025 zal het experiment eindigen. Gedurende het hele experiment worden onder andere de doelmatigheid van de inzet van de geregistreerd-mondhygiënist en de kwaliteit van de zorg beoordeeld. Het is daarna aan de Tweede Kamer om te beslissen of mondhygiënisten definitief zelfstandige bevoegdheid kunnen verkrijgen.

Titels veranderen: mondhygiënist en geregistreerd-mondhygiënist

Volgens artikel 36a van de Wet op de individuele gezondheidszorg dienen mondhygiënisten die zich inschrijven in het tijdelijk BIG-register de titel geregistreerd-mondhygiënist te voeren.

Vanaf 1 juli 2020 zijn er dus twee officiële titels:
mondhygiënist en geregistreerd-mondhygiënist

NVM-mondhygiënisten roept mondhygiënisten op om de volgende titels aan te houden:

Neem je deel aan het experiment?

Dan ben je verplicht de titel geregistreerd-mondhygiënist te voeren.
Voor de patiënt is het inzichtelijker dat jij een mondhygiënist bent die aan het experiment deelneemt als je hieraan je BIG nr toevoegt, dus:
‘Saskia de Boer, geregistreerd-mondhygiënist, BIG nr. 567891

Neem je niet deel aan het experiment maar ben je wel geregistreerd in het KRM?

Noem je dan: ‘Saskia de Boer, mondhygiënist, geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten’.

Neem je deel aan het experiment, én ben je geregistreerd in het KRM?

Noem je dan: ‘Saskia de Boer, geregistreerd-mondhygiënist, BIG nr. 567891, geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten’.

Neem je niet deel aan het experiment, en ben je ook niet geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten?

Dan kan je je ‘Saskia de Boer, mondhygiënist’ blijven noemen.

NVM-mondhygiënisten adviseert “alle mondhygiënisten goed na te gaan of je op correcte wijze benoemd bent op websites, praktijkinformatie, facturen, correspondentie en social media. Extra punt van aandacht is je LinkedIn-profiel. Bij LinkedIn is het mogelijk een vinkje ‘registered’ aan te klikken. Veel mondhygiënisten hebben dit van oudsher aangevinkt staan omdat ze geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten. Dit doet te veel denken aan de geregistreerd-mondhygiënist. Zet deze dus alleen aan als je geregistreerd-mondhygiënist bent.”

In het BIG-register zijn geregistreerd-mondhygiënisten straks op naam en/of BIG-nummer vindbaar.

Bron:
KNMT
NVM-mondhygiënisten

Lees meer over: Taakdelegatie | Taakherschikking, Thema A-Z