Impact van mondgezondheidsvoorlichting op gedrag

Impact van mondgezondheidsvoorlichting op gedrag

Onlangs verscheen een artikel over het effect van verscheidene interventies, observaties en onderzoeken van verschillende (mond)gezondheidsevenementen en campagnes in Nederland en Curaçao. Hieruit blijkt dat interventies, die gericht zijn op mondgezondheidsbevordering en preventie van mondziekten, voor elke doelgroep op maat moeten worden ontworpen.

What is the Impact of Oral (Public) Health Promotion and of interventions for Oral (Self) Care Awareness Raising and Behavior Change? Onlangs is dit artikel gepubliceerd in Journal of Dentistry, Oral Disorders & Therapy.

Dit overzichtsartikel beschrijft het effect van verscheidene interventies, observaties en onderzoeken van verschillende (mond)gezondheidsevenementen en campagnes, die recent in Nederland en Curaçao hebben plaatsgevonden.

Het artikel verbindt de wetenschappelijke kennis over de sociale psychologie van mondgezondheid en mondgezondheidsgedrag in de verschillende contexten, en benoemt de wetenschappelijke benadering van de impact van genoemde interventies.

Interventie op maat per doelgroep

Daarbij toont dit overzichtsartikel aan dat het belangrijk is dat interventies, die gericht zijn op mondgezondheidsbevordering en preventie van mondziekten, voor elke doelgroep op maat moet worden ontworpen.
Ten eerste, richten de meeste interventies zich niet op de werkelijke psychologische determinanten van gedrag; ze zijn niet gebaseerd op “state-of-the-art” psychologische modellen en theorieën van gedrag en gedragsverandering, die reeds voorhandig zijn. En ten tweede, worden voor zeer verschillende (groepen) mensen, en in diverse contexten, dezelfde reeds bestaande interventies toegepast, om het mondgezondheidsgedrag te beïnvloeden. Echter, onderzoek toont dat “one size fits all” niet effectief is.

Bevorderen van bezoek aan mondzorgpraktijken centraal

De impact van de COVID-19-pandemie kan van invloed zijn op de bevindingen uit eerder uitgevoerd onderzoek. Dus voor de ontwikkeling van nieuwe mondgezondheidsinterventies, zogenaamde post COVID-19-interventies, zou het bevorderen van het bezoek aan mondzorgpraktijken centraal moeten staan. De gecombineerde resultaten in dit artikel kunnen een indicatie geven voor wat nog meer ‘focal points’ zouden kunnen zijn voor toekomstige interventies en/of campagnes.  Bovendien, een meer gestructureerde en op maat gemaakte samenwerking tussen mondzorgprofessionals, doelgroepen, verzekeringen en de overheid kan leiden tot meer centraal georganiseerde preventieve mondgezondheidscampagnes.

Bron:
Buunk-Werkhoven, Y.A.B., & Reyerse, E. (2020). What is the impact of Oral (Public) Health Promotion, and of interventions for Oral (Self) Care Awareness Raising and Behavior Change?. J Dent Oral Disord Ther 8(2): 1-4 DOI

Lees meer over: Communicatie patiënt, Kennis