Integratie van tandheelkunde en geneeskunde nodig?

Integratie van tandheelkunde en geneeskunde nodig?

Waarom is er zo’n strikte scheiding tussen geneeskunde en tandheelkunde? Sachin H. Jain zet in een artikel in Forbes uiteen dat die scheiding kunstmatig is en vertelt hoe hij in zijn praktijk medische zorg en tandheelkunde integreert.

Gecombineerde zorg

Sachin H. Jain vertelt in het artikel hoe het er in zijn kliniek in Californië aan toe gaat. Tandartsen en mondhygiënisten maken er deel van de medische teams. Als een diabetespatiënt de tandarts bezoekt, controleert een verpleegster gelijk zijn hemoglobine A1c en stelt indien nodig zijn medicijnen bij. En als een mondzorgpatiënte de griepprik nodig heeft, dan krijgt zij die ter plekke. Als ze dan ook nog voor een routinecontrole een mammografie moet, dan wordt die afspraak gepland terwijl ze nog in de stoel zit.

De medische staf heeft trainingen op het gebied van mondzorg gehad om een tandheelkundige controle uit te kunnen voeren en gebitsproblemen te kunnen vaststellen. Patiënten worden indien nodig doorverwezen naar een tandarts in de buurt.

Verdere integratie geneeskunde en tandheelkunde

Verdere integratie tussen geneeskunde en tandheelkunde is volgens Sachin H. Jain heel goed mogelijk. Er zouden dan wel in het huidige systeem een aantal veranderingen moeten worden doorgevoerd.

Mentaliteitsverandering

De mentaliteit zal moeten veranderen. Een tandarts die handelend optreedt wanneer hij een patiënt ziet met symptomen van diabetes zal het verschil kunnen maken tussen een vroege diagnose en, jaren later, de dood bij dialyse. Ook zou een arts die een patiënt ziet met symptomen van tandbederf er voor kunnen zorgen dat deze patiënt op termijn zijn eigen gebit kan houden.

Nieuwe samenwerkingsvormen

In de toekomst zouden artsen en tandartsen hun beroep naast elkaar kunnen uitoefenen en samenwerken met gemeenschappelijke protocollen. Wellicht zullen in de praktijk van de toekomst ook fysiotherapeuten, diëtisten, apothekers, optometristen en podotherapeuten aanschuiven en dan niet naast elkaar, maar met elkaar werken

Nieuwe vergoedingsmodellen

In de toekomst zouden er nieuwe vergoedingsmodellen mogelijk moeten zijn, waardoor bijvoorbeeld een tandarts betaald kan worden voor medische zorg op preventief gebied of een arts voor een basisonderzoek van het gebit.

Verbeterde informatiesystemen

Om de tandheelkundige en geneeskundige integratie te verbeteren zou er een uitwisseling van gegevens mogelijk moeten zijn tussen het medische dossier van patiënten en het tandheelkundig dossier. Tandartsen en artsen zouden elkaars dossier moeten kunnen inzien.

Onderwijs

Bovenstaande punten zijn moeilijk te realiseren, maar zouden wel een enorme verbetering voor de patiënten kunnen betekenen. De uiteindelijke oplossing moet komen uit het onderwijs. Er zijn al scholen, zoals Harvard Medical and Dental Schools, die een gedeeltelijk gecombineerde opleiding voor artsen en tandartsen hebben.

Bron:
Forbes

Lees ook:
Conferentie: één cultuur in zorgopleidingen
Tandartsen, artsen en dierenartsen pleiten voor de implementatie van één gezondheidscultuur volgens het One Health principe in bachelor opleidingen. Deze oproep werd uitgebreid besproken tijdens de ‘Implementation of One Health in undergraduate education’ conferentie in Parijs.

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z