Slechte mondgezondheid veroorzaakt mogelijk aderverkalking bij dialysepatiënten

Mondgezondheid

Een slechte mondgezondheid kan in verband worden gebracht met een slechtere hartgezondheid bij nierdialysepatiënten. Uit een Japans onderzoek blijkt dat deze patiënten een slechtere mondgezondheid hebben dan gezonde leeftijdsgenoten en dat ze mogelijk ook risico lopen op aderverkalking.

Geen tijd voor de tandarts?

Patiënten met IgA-nefropathie moeten drie keer per week dialyse ondergaan in het ziekenhuis. De auteurs onder leiding van Taro Misaki van de afdeling nefrologie van het Seirei Hamamatsu General Hospital schrijven dat deze patiënten mogelijk geen tijd hebben om een tandarts te kunnen bezoeken. Daarnaast twijfelen tandartsen misschien om ze te behandelen omdat ze door hun medicijnen snel bloeden, vatbaar zijn voor bacteriële infecties en ongebruikelijke reacties op medicatie kunnen hebben.

Mondgezondheid en klinische gegevens vergelijken

De onderzoekers vroegen zich af of als gevolg hiervan dialysepatiënten een slechtere mondgezondheid hebben dan hun leeftijdsgenoten zonder nierziekte in het eindstadium. Ze vergeleken daarom de status van cariës en parodontale aandoeningen, en klinische gegevens bij 80 dialysepatiënten en 76 gezonde personen. Hiervoor werden het aantal vergane, ontbrekende of gevulde tanden (de DMFT-index), aantal C4-tanden (vernietiging van de gehele tandkroon) en parodontale pocketdiepte bepaald.

Dialysepatiënten missen meer tanden

Uit de resultaten bleek dat het aantal C4-tanden en missende tanden, en de DMFT-indexscore significant hoger zijn in dialysepatiënten dan de controlegroep. Ze hadden echter geen slechtere parodontale gezondheid.

Hoge DMFT-score correleert met hoge bloeddruk

Verder hadden uit de groep dialysepatiënten mensen met een DMFT-score van 24 of hoger significant vaker een hoge bloeddruk. Dit suggereert dat dialysepatiënten met ernstiger tandbederf een groter risico lopen op verharding van de bloedvaten, scherven de auteurs. Dit wordt in verband gebracht met hart- en vaatziekten.

Extra orale zorg en behandeling nodig

“Deze resultaten geven aan dat [hemodialyse]patiënten onvoldoende orale zorg en behandeling krijgen”, zeggen de onderzoekers. Ze vragen om extra ondersteuning en zorg voor deze patiënten. Tot slot geven de auteurs aan dat er meer onderzoek nodig is om te bevestigen dat cariës arteriosclerose kunnen veroorzaken.

Bron:
Plos One

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z