Minister Schippers heropent overleg over taakherschikking mondzorg

Overleg taakherschikking mondzorg

Minister Schippers heeft de beroepsorganisaties KNMT, ANT en NVM een kans gegeven om er samen uit te komen voor de taakherschikking.

In het overleg van 7 februari heeft de minister de beroepsorganisaties gevraagd op korte termijn te inventariseren of er een voorstel voor de taakherschikking (AMvB, Algemene Maatregel van Bestuur) kan worden gemaakt dat een breed draagvlak in de mondzorg heeft. Ook moet worden bekeken hoe de AMvB kan worden opgezet, wat de de precieze inhoud wordt en wanneer de maatregel kan worden geïmplementeerd.

De minister geeft dus opening voor een compromis voor de taakherschikking. In september vorig jaar publiceerde zij een AMvB over de taakherschikking waarover het overleg nu heropend is.

Reacties beroepsorganisaties

KNMT
KNMT-voorzitter Wolter Brands: “Ze biedt de sector nu de kans er alsnog onderling uit te komen, iets waar de KNMT de afgelopen maanden continue naar heeft gestreefd en aan heeft gewerkt. Tot een goede taakverdeling in de mondzorg, met het belang van de patiënt voorop, kom je immers alleen als je samen de schouders eronder wilt zetten.”

NVM
“Minister geeft partijen een laatste mogelijkheid tot elkaar te komen, wil op korte termijn resultaat zien. Zo niet alsnog druk vanuit VWS”, zegt NVM-voorzitter Manon van Splunter op Twitter.

ANT
“De ANT betreurt het dat dit bestuurlijke overleg, waar door ons al sinds juni 2016 om is verzocht, niet eerder heeft plaatsgevonden. Dat zou veel onnodige verspilling van energie hebben voorkomen, zeker omdat de minister ook heeft erkend dat zij graag alle mogelijkheden verkend wil hebben om consensus te bereiken. De ANT deelt niet het onvoorwaardelijke enthousiasme waarmee onze collega’s van de KNMT gisteren hebben toegezegd aan de taakherschikking te zullen meewerken. Wel heeft de ANT gisteren verklaard dat zij altijd bereid is tot overleg en in de komende periode gesprekken over mogelijke oplossingen niet uit de weg zal gaan”, schrijft de ANT op haar website.

Bron:
KNMT, ANT, NVM

Lees meer over: Taakdelegatie | Taakherschikking, Thema A-Z