Preventief tandartsbezoek verlaagt zorgkosten in New York

Preventief tandartsbezoek verlaagt zorgkosten in New York

Preventieve tandheelkunde bood meer dan alleen betere gezondheidsresultaten voor Medicaid-begunstigden in New York, volgens een studie in het Journal of Dental Research. Deelnemers die preventieve tandheelkundige diensten gebruikten, hadden over het algemeen lagere zorgkosten en verbeterde gezondheidsresultaten.

Gezondheidsprogramma voor lage inkomens

Medicaid is een door de staat en federaal gesponsord gezondheidsprogramma voor mensen met een laag inkomen. Met ongeveer vier miljoen volwassen leden is de NYS Medicaid-populatie groot, raciaal en etnisch divers en heeft het een hoge prevalentie van comorbiditeiten en mondaandoeningen. Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat preventieve tandheelkundige zorg en tandvleesbehandelingen de gezondheid kunnen verbeteren en de kosten kunnen verlagen – iets wat de auteurs van de studie met deze Medicaid-gegevens onderzochten.

Wel of geen tandheelkundige zorg

De studie omvatte informatie van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2015 over onder andere het gebruik van de afdeling spoedeisende hulp, ziekenhuisopnames, en kosten voor de apotheek en gezondheidszorg. De focus lag op mensen tussen de 40 en 62 jaar die in die periode bij Medicaid waren ingeschreven. De begunstigden werden in twee groepen verdeeld: mensen die in de eerste twee jaar van de studieperiode gebruik maakte van alle soorten tandheelkundige diensten en mensen die dat niet deden. Vervolgens vergeleken de auteurs de soorten en kosten van medische diensten in het laatste jaar van de onderzoeksperiode.

Betere gezondheidsresultaten en lagere kosten

Van de ruim half miljoen mensen koos slechts iets meer dan de helft ervoor om in de eerste twee jaar minstens één tandheelkundige dienst te ondergaan. Deze patiënten hadden in het derde jaar minder bezoeken aan spoedeisende hulp, ziekenhuisopnames en apotheekbehoeften. Ook waren hun behandelingskosten voor deze diensten lager, soms met honderden dollars per persoon.

Meer preventie levert meer voordelen op

Het hebben van meerdere preventieve tandartsbezoeken in het eerste tijdsbestek van twee jaar leverde ook voordelen op voor de patiënten. Elk extra bezoek had een 3% reductie van het risico op een bezoek aan de spoedeisende hulp en een 9% reductie van het risico op ziekenhuisopname. Bovendien verlaagden extra preventieve bezoeken alle gemiddelde Medicaid-kosten aanzienlijk.

Resultaten alleen voor preventieve zorg

De bevindingen waren niet van toepassing op patiënten die een extractie of endodontische behandeling ondergingen maar geen preventieve zorg. Deze patiënten hadden juist een hoger risico op bezoeken aan de spoedeisende hulp en ziekenhuisopnames, evenals significant hogere behandelingskosten.

Hoge totale ziektelast

Ten slotte was de totale ziektelast hoog in de onderzoekspopulatie. Zo had bijvoorbeeld driekwart minstens één diagnose van een chronische ziekte. “Gezien de morbiditeit en mortaliteit die gepaard gaan met chronische ziekten, moet de integratie van tandheelkundige zorg in nieuwe zorgmodellen voor personen met een zware ziektelast worden overwogen”, schreven de auteurs.

Oorzakelijk verband ondersteund

Hoewel de studie niet bedoeld was om een oorzakelijk verband vast te stellen, ondersteunen de bevindingen de hypothese dat preventieve tandheelkundige zorg de gezondheid van het tandvlees kan verbeteren, wat op zijn beurt het medisch gebruik en de kosten kan verminderen, zeggen de onderzoekers.

Verder onderzoek naar associaties

Toekomstige studies zouden moeten onderzoeken waarom het gevonden verband wel geldt voor preventieve tandheelkundige zorg maar niet voor extractie of endodontische behandeling. “Deze bevindingen zijn intrigeren en zouden verder onderzoek naar deze associaties moeten genereren”, concluderen ze.

Bron:
Journal of Dental Research

 

 

Lees meer over: Mondhygiëne, Thema A-Z