Malocclusie in verband met slechtere levenskwaliteit

Malocclusie in verband met slechtere levenskwaliteit

Jonge volwassenen met malocclusie kunnen een groter psychologisch ongemak en invaliditeit ervaren dan leeftijdsgenoten zonder malocclusie. Dit blijkt uit bevindingen van nieuw onderzoek naar factoren die de kwaliteit van het leven van Chinese middelbare scholieren ten aanzien van hun mondgezondheid beïnvloeden.

Significante invloed

De studie bevatte verschillende mondgezondheidsproblemen, socio-economische en demografische factoren. Onderzoekers ontdekten dat malocclusie de mondgezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven significant beïnvloedde, met name onder 18-jarige studenten in Hong Kong.

Leeftijd van belang

‘Jongvolwassenheid is een tijd waarin de rol van een afhankelijk kind wordt getransformeerd naar een onafhankelijke sociale identiteit,’ schreven de auteurs onder leiding van Ling Sun van de tandheelkundige faculteit van de Universiteit van Hong Kong.

Onderscheidend onderzoek

Mondgezondheid-gerelateerde onderzoeken naar levenskwaliteit trachten het effect van mondgezondheid op het algehele welzijn van proefpersonen te meten. Er zijn echter weinig studies die dit effect van malocclusie voor jonge volwassenen specifiek hebben onderzocht.

De studie

Voor het onderzoek werden op willekeurige wijze 18-jarige studenten van 45 middelbare scholen in Hong Kong geselecteerd. Deze studenten vulden een mondeling gezondheidseffectprofiel in. Hier werd gemeten hoe hun mondgezondheid verschillende aspecten in hun leven beïnvloedt.

Resultaat

De uiteindelijke analyse omvatte 300 studenten. Van alle onderzochte factoren werden alleen het gezinsinkomen en de malocclusie significant geassocieerd met de mondgezondheid-gerelateerde levenskwaliteit van de studenten. Hieruit bleek dat studenten afkomstig uit een huishouden met hoog inkomen hier beduidend minder kans op hebben, in tegenstelling tot de lagere inkomens.

Geen diep effect

‘De invloedfactoren zoals huishoudinkomen en malocclusie kunnen van invloed zijn op de fysieke en psychologische status van proefpersonen,’ schreven de auteurs. ‘Deze effecten waren echter niet diep genoeg om hun dagelijkse leven te bedreigen.’

Onderdeel groter onderzoek

De studie is onderdeel van longitudinaal onderzoek onder studenten van 12 tot 18 jaar. De invloedrijke factoren op de leeftijd van 18 jaar verschillen aanzienlijk van die van 15 en 12 jaar. Tevens beïnvloedt geslacht de mondgezondheid-gerelateerde levenskwaliteit voor studenten van 12 en 15 jaar oud, maar speelt dit geen rol onder 18-jarigen.

Dynamisch construct

Volgens de auteurs suggereren deze resultaten dat proefpersonen van verschillende leeftijden, verschillende ervaringen kunnen hebben met dezelfde aandoening. Dit ondersteunt de hypothese dat de kwaliteit van leven een dynamisch construct is dat in de loop van tijd verandert.

Vervolgonderzoek nodig

Wel merkten de auteurs op dat er verder onderzoek nodig is om dit soort resultaten te kunnen generaliseren. Dit was een transversale analyse en het onderzoeken van verschillende geografische gebieden kunnen tot verschillende resultaten leiden.

 

Bron:
angle.org

Lees meer over: Orthodontie, Thema A-Z/