Patiënten tevredener met digitale workflow voor implantaten dan met conventioneel afdrukproces

Implantaten

Patiënten rapporteerden een hogere tevredenheid over een digitale workflow voor een implantaat-ondersteunende posterieure kroon dan een conventionele workflow in een studie gepubliceerd in het Journal of Dentistry. Hoewel de patiënttevredenheid hoog was voor beide methodes blonk de digitale variant uit in het voorkomen van een irritante smaak.

Verschillende soorten protocollen

Prothetische klinische en technische protocollen kunnen worden onderverdeeld in conventionele, digitale en gemengde workflows. Bij de conventionele benadering zijn verschillende gecompliceerde stappen nodig die vaak fysiek gebeuren, bijvoorbeeld het maken van afdrukken van het gebit. Digitale workflows kunnen intraoraal optisch scannen (IOS) combineren met zogenoemd computer-aided design en computer-aided manufacturing (CAD/CAM). Hiervoor zijn geen fysieke modellen nodig.

Patiënttevredenheid

Tot op heden is er geen consensus over welke workflow beter is voor de patiënt. Verschillende onderzoeken tonen geen consensus over patiëntgerelateerde uitkomstmaten (patient-related outcomes measures, PROMs). Daarom analyseerden onderzoekers uit Thailand en Zwitserland met behulp van een gerandomiseerde gecontroleerde studie PROMs van prothetische therapie met een monolithische implantaatkroon voor digitale en conventionele workflows. Het doel was om de tevredenheid van de patiënt wat betreft het afdrukproces en het uiteindelijke resultaat een week na de procedure te evalueren.

Digitaal versus conventioneel

In totaal namen veertig gezonden patiënten deel die ieder één posterieure implantaat-ondersteunende kroon nodig hadden. De helft onderging een digitale workflow met intraorale scanner, de andere helft kreeg te maken met conventionele afdruktechnieken. De intraorale scan omvatte kwadrantachtige scanning van implantaatplaatsen, inclusief tegenoverliggende plaatsen en beten.

Een tandprotheticus voerde alle afdrukken uit voor de patiënten, en een tweede tandprotheticus probeerde en plaatste de definitieve implantaatrestauraties. Een ervaren technicus ontwierp en vervaardigde de implantaatgedragen vaste tandprothesen. Het team gebruikte een CAD/CAM-proces om alle kronen die in het onderzoek werden gebruikt te ontwerpen en te vervaardigen. Artsen gebruikten twee soorten restauratiematerialen voor patiënten, die beide aan de stoel kunnen worden vervaardigd.

Hoge patiënttevredenheid

Patiënten in alle groepen rapporteerden een hoge tevredenheid over het afdrukproces en de behandelingsresultaten. Ze gaven hoge scores voor de duur van de afdruk, comfort, angst, misselijkheid en pijn, evenals de functionaliteit, esthetiek en reinigbaarheid van het implantaat. De digitale groep had echter significant minder last van smaakirritatie tijdens het afdrukproces. Ook kwam het alleen bij twee patiënten in de conventionele groep voor dat een kroon opnieuw moest worden gemaakt.

Digitaal proces iets beter

Een tandprotheticus evalueerde ook de uiteindelijke implantaatrestauraties en beoordeelde het uiteindelijke resultaat als hoog voor alle patiënten. De kronen vervaardigd met het digitale proces scoorden iets hoger dan die vervaardigd met de conventionele. Het restauratiemateriaal had geen invloed op de tevredenheid van de patiënt over hun behandeling.

Langdurige follow-up vereist

De studie evalueerde de patiënttevredenheid alleen één week na de behandeling. Een langdurige follow-up is vereist om de tevredenheid van de patiënt met de restauraties te garanderen. Desalniettemin zijn de resultaten volgens de auteurs alsnog belangrijk aangezien de tevredenheid van de patiënt een van de meest cruciale factoren is voor het bepalen van het succes van de behandeling.

Meer dan functioneel

“Tegenwoordig gaat de verwachting in reconstructieve tandheelkunde verder dan functionele rehabilitatie van ontbrekende tanden met een natuurlijke look-a-like esthetiek en mondgezondheid plus gemak tijdens elke behandelingsfase”, schreven ze.

Bron:
Journal of Dentistry

 

 

Lees meer over: Tandprothese | techniek, Thema A-Z