Het effect van cannabis op vitale functies tijdens intraveneuze sedatie

cannabis

Volgens een studie gepubliceerd in the Journal of Oral and Maxillofacial surgery zijn de vitale functies en medicatievereisten van patiënten die IV-sedatie ondergaan en positief testen op cannabis vergelijkbaar met degenen die cannabis niet in hun systeem hebben.

Geen vergelijkbare onderzoeken over THC en het effect op sedatie

Volgens de auteur zijn er geen vergelijkbare onderzoeken over THC, Tetrahydrocannabinol, het voornaamste psychoactieve element van cannabis, en de effecten ervan op sedatie in de literatuur over orale en maxillofaciale chirurgie. Verder is het niet duidelijk of en hoe THC de reactie van het lichaam op medicijnen die worden gebruikt voor sedatie en de tolerantie voor dissociatieve middelen kan veranderen.

Beschikbaarheid van cannabis

Het gebruik van cannabis onder de algemene bevolking is gestegen vanwege de toegenomen beschikbaarheid, legaliteit en culturele aanvaardbaarheid. Volgens een Amerikaanse enquête in 2020 over drugsgebruik en gezondheid meldden ongeveer 50 miljoen mensen van 12 jaar en ouder dat ze in het voorgaande jaar marihuana hadden gebruikt.

Studie

Om de effecten van THC op iemands vitale functies en medicatievereisten tijdens intraveneuze sedatie te onderzoeken werd een studie met 53 patiënten uitgevoerd. De patiënten ondergingen een toxicologische screening vanwege de geschiedenis van recent drugsgebruik. 27 patiënten hadden een positieve urinetest voor THC-metabolieten. De overige 26 patiënten testten negatief op THC-metabolieten. Patiënten die positief testen op amfetaminen, benzodiazepinen en opiaten werden uitgesloten.

Resultaten van het onderzoek

Tijdens intraveneuze sedatie was er geen significant verschil in de gemiddelde arteriële druk, ademhalingsfrequentie en hartslag tussen THC-positieve en THC-negatieve patiënten. De auteurs schreven dat THC, na correctie voor leeftijd, geslacht en gewicht, geen significant effect had op de gemiddelde arteriële druk, hartslag en ademhalingsfrequentie.
De bivariate analyse toonde dat THC-positieve patiënten tijdens intraveneuze sedatie gemiddeld hogere doses fentanyl en propofol nodig hadden vergeleken met THC-negatieve patiënten. THC had geen significant effect op de medicijnen midazolam, propofol en ketamine na correctie voor leeftijd, gewicht en geslacht.

Conclusie

Ondanks de beperkingen van de studie, zoals de kleine studieomvang, heeft de studie de effecten van THC op de vitale functies en medicatievereisten beoordeeld bij patieënten die IV-sedatieprocedures ondergingen bij orale en maxillafaciale chirurgie.

Bron:
Journal of Oral and Maxillofacial surgery

Lees meer over: Pijn | Angst, Thema A-Z