Met een VR-bril in de tandartsstoel

VR-bril

Uit onderzoek van de universiteiten van Plymouth, Exeter en Birmingham blijkt dat patiënten die bij een tandartsbehandeling afgeleid worden met Virtual Reality (VR) minder pijn en angst ervaren. Daarbij blijkt op het strand lopen beter te helpen dan in de stad!

Studie in tandartsstoel
De onderzoekers hebben in twee studies getest wat de invloed van VR is op het ervaren en herinneren van pijn. De eerste studie vond plaats in een laboratorium, de tweede in de tandartsstoel.

Aan deze tweede studie namen 150 ‘echte’ patiënten deel, waarbij bijvoorbeeld een kies gevuld of getrokken werd.

VR-bril
De deelnemers werden in drie groepen verdeeld. De eerste groep kreeg een standaardbehandeling, zonder verdere afleiding. De tweede en derde groep kregen tijdens de behandeling een VR-bril op, waarmee het leek of ze in een andere omgeving waren. De tweede groep liep zo op het strand en de derde groep door een (niet-bestaande) stad.

Resultaten
Na een week werd aan alle proefpersonen gevraagd wat voor pijn ze tijdens en na de behandeling hadden ervaren. De patiënten die zich tijdens de behandeling met de VR-bril op het strand gewaand hadden, hadden duidelijk minder last gehad van pijn en angst dan degenen met de standaardbehandeling. Opvallend was echter dat er geen verschil was waar te nemen tussen de groep met de standaardbehandeling en de groep die met VR-bril door de stad had gelopen. Hieruit blijkt dat alleen afleiding niet genoeg is om de pijn te verminderen. De omgeving die de patiënt te zien krijgt, moet blijkbaar uitnodigend en ontspannend zijn. Een natuurlijke omgeving zoals een strand voldoet hieraan meer dan een stedelijke omgeving.

Vervolgonderzoek
In vervolgonderzoek zal dit VR-experiment bij andere medische behandelingen worden toegepast. Er wordt dan ook gekeken of aanpassing van de beelden kan leiden tot nog minder pijn en angst.

Bron:
Sage Journals 

Lees meer over: Pijn | Angst, Thema A-Z