KNMT en ANT fusieplannen: “De verschillen zijn niet heel groot meer”

Wolter Brands en Jan Willem Vaartjes

In juli ondertekenden de besturen van de KNMT en ANT een intentieverklaring voor een fusie van beide verenigingen per 1 januari 2021. In een artikel op KNMT.nl praten KNMT-voorzitter Wolter Brands en ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes over de redenen voor dit samengaan.

Eerdere samenwerking

De afgelopen jaren werkten de KNMT en ANT al geregeld samen, bijvoorbeeld voor de Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM). Waarom dan nu toch fusiebesprekingen? Voor de ANT zijn de veranderende inzichten met de coronacrisis als katalysator de reden. ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes zegt: “Als voorzitter sprak ik regelmatig leden die vonden dat de ANT en de KNMT moesten samengaan. Ik was daar nooit een voorstander van: de ANT hield de KNMT scherp.” Het bestuur van de ANT is inmiddels om. De manier van samenwerken van de beide beroepsverenigingen in de Mondzorgalliatie is de belangrijkste reden. Dit overtuigde Vaartjes dat tandartsen veel baat kunnen hebben bij één sterke vereniging die handelt zoals nu gebeurt in coronatijd.

KNMT deelt overtuiging

De KNMT deelt de overtuiging van de ANT. KNMT-voorzitter Wolter Brands gaf aan dat de gedachte aan zoiets als een fusie al geruime tijd leefde. “Ik herinner me nog dat medebestuurslid Henk Donker mij belde: de ANT had hem informeel benaderd met de vraag of we openstonden voor verkennende gesprekken. Natuurlijk wilden wij dat, we zijn er volmondig op ingegaan.”
Zowel Vaartjes als Brands zijn ervan overtuigd dat ze elkaar ook zonder de coronacrisis zouden hebben gevonden. Brands: “De verschillen zijn niet heel groot meer. Zo beschouwd is het hebben van twee beroepsorganisaties die nota bene door stakeholders tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld, contraproductief.”

Nieuwe vereniging

Het doel van de voorzitters is dat de nieuwe vereniging vanaf januari 2021 begint met een bestuur van acht personen, vier van de ANT en vier van de KNMT. Het streven is uiteindelijk een bestuur van vier of vijf personen.” Het bestuur moet volgens de voorzitters een vereniging gaan leiden die de goede aspecten van beide verenigingen meeneemt. Brands noemt als voorbeeld de snelheid en alertheid van de ANT. “Bij de KNMT werd voorheen bij een belangrijke ontwikkeling vaak lang nagedacht, gewikt en gewogen voor er een reactie kwam. Maar dan lag er ook een buitengewoon gedegen stuk. De ANT had dan meestal allang een reactie klaar. Minder gedegen misschien, maar vaak wel adequaat. Inmiddels hebben wij het zo georganiseerd dat we gedegen én snel reageren. En dat neem ik graag in de nieuwe organisatie mee.”

Ondersteunend bureau

Vaartjes noemt het gedegen bureau van de KNMT als voordeel van de fusie. Het ANT-bureau is veel kleiner, waardoor bestuursleden veel zelf moeten doen, zegt hij. ”Wij zijn als het ware onze eigen beleidsmedewerker. Dat heeft natuurlijk voordelen. Zo zit je erg goed in de meeste dossiers. Maar het is ook niet altijd handig. Het maakt het bijvoorbeeld lastiger om een onderwerp op afstand te beschouwen. Met een vakkundig en uitgebreid bureau houd je als bestuurder gewoon meer tijd over voor de echt belangrijke onderwerpen. Kwesties die niet per definitie door een bestuurder moeten worden behandeld, kunnen we aan het bureau overlaten. Die luxe lijkt mij en mijn collega’s een verademing.”

Andere aspecten in nieuwe vereniging

Ook andere aspecten willen de voorzitters terugzien in de nieuwe vereniging. Voor de KNMT zijn dat bijvoorbeeld het sterke bureau, het eigen gezicht, de goede contacten met stakeholders, de kennis, ervaring en gedegenheid, schrijft de KNMT op haar website. Vaartjes noemt in het artikel als belangrijk aspect het DNA van de ANT: de scherpte en snelheid van reageren. Ook het lef, het avontuur aangaan en dingen durven doen, ziet Vaartjes als belangrijke kenmerken van de ANT.

Ideeën en uitgangspunten stemmen behoorlijk overeen

De voorzitters vinden dat er nog maar weinig is dat een fusie in de weg kan staan. “Uit de intensieve gesprekken die alle bestuurders nu met elkaar voeren, blijkt dat de ideeën en uitgangspunten behoorlijk overeenstemmen”, aldus beide voorzitters. “We vliegen de onderwerpen soms alleen op een wat andere manier aan, maar uiteindelijk is het uitgangspunt nagenoeg altijd hetzelfde. De verschillen die er zijn, daar komen we wel uit. Voor ons als bestuurders is falen in dit voorbereidende stadium geen optie meer. Maar dat gaat ook niet meer gebeuren, wij leggen onze leden een goed plan voor”.

Leden kiezen

De leden moeten uiteindelijk instemmen met de fusieplannen. De beide voorzitters maken zich hierover weinig zorgen. Brands: “De fusie wordt dan ook dusdanig goed voorbereid dat ja zeggen voor onze leden de enige logische en dus juiste keuze is.” Voor de ANT geldt hetzelfde.
Vaartjes: “Ook wij hebben al heel veel positieve reacties ontvangen, maar er zijn ook leden die oprecht bang zijn dat het ANT-DNA met de komst van de nieuwe vereniging verdwijnt. Het is aan ons als bestuur om hen duidelijk te maken hoe we dat DNA een plek gaan geven binnen die nieuwe vereniging en hoe we voorkomen dat het binnen één, twee jaar weer weg is. Dan heb je het over de bestuurssamenstelling, aftreedschema’s, samenwerking met het bureau en dat soort zaken. Daarover zijn nu allemaal afspraken op voet van gelijkwaardigheid gemaakt.”

Bron:
KNMT
dental INFO: KNMT en ANT tekenen intentieverklaring samengaan

Lees meer over: Samenwerken, Thema A-Z