Lokale uitlaatventilatie kan besmetting door aerosolen met 90% verminderen

Lokale uitlaatventilatie kan besmetting door aerosolen met 90% verminderen

Tandheelkundige procedures produceren aerosolen en druppeltjes die besmettelijke ziekten kunnen verspreiden. Volgens een recent onderzoek in het Journal of Dental Research kan lokale uitlaatventilatie (local exhaust ventilation, LEV) worden gebruikt om aerosol- en druppelcontaminatie door tandheelkundige ingrepen in de ademzone van de gebruiker met 90% te verminderen.

Pandemie

De veiligheid van aerosolgenererende procedures is een probleem binnen het zorglandschap en vooral relevant tijdens uitbraken van infectieziekten, zoals de huidige COVID-19-pandemie. Er zijn verschillende methoden voorgesteld om de risico’s van aerosolverspreiding in de tandheelkunde te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn het verminderen van de productie ervan door apparaten op een andere manier te ontwerpen en mondspoelmiddelen gebruiken om de pathogene belasting te verminderen.

Opvangen bij de bron

Ventilatie is belangrijk om blootstelling aan mogelijk besmette aerosolen te verminderen. Ook is het mogelijk om de effectieve luchtuitwisselingssnelheid te verhogen met behulp van filtratie. Het effect hiervan is echter afhankelijk van de afstand tot de bron en de luchtstroom in de kamer. LEV-systemen zijn een alternatieve benadering en vangen aerosolen bij de bron op waardoor ze minder ontsnappen naar de omgeving.

Grote, open kliniek

Het vermogen van LEV om de verspreiding van aerosolen over een groot gebied als een grote, open kliniek te beheersen is onbekend. Daarom onderzochten wetenschappers van Newcastle University het effect van LEV op de verdeling van aerosolen en druppeltjes die tijdens tandheelkundige ingrepen worden geproduceerd.

Mannequins met modeltanden

Het team gebruikte tandheelkundige mannequins met modeltanden in een kliniek, waarbij ze een kroonvoorbereiding van 10 minuten en ultrasone scaling van 10 minuten nabootsten. Hierbij gebruikten ze vloeibare cycloon-luchtmonsters, een LEV-apparaat met high-efficiency particulate air (HEPA)-filtratie en optische deeltjestellers om aerosoldeeltjes te meten. De lucht werd elke 5 seconden bemonsterd vanaf 2 minuten voor de procedure tot 20 minuten erna. De vloeibare cycloon-luchtmonsternemers werden tijdens het experiment op vier posities geplaatst.

Minstens 90% minder aerosolen

Het gebruik van LEV verminderde aerosolen van het handstuk van de luchtturbine met 90% en met 99% voor de ultrasone scaler binnen een halve meter, vonden de auteurs. Grotere druppels werden met 95% verminderd binnen een halve meter. De deeltjesaantallen waren ook lager op grotere afstanden. Het effect van LEV was aanzienlijk groter dan alleen afzuiging voor de luchtturbine en was vergelijkbaar met het effect van afzuiging voor de ultrasone scaler.

Biologische tracers

Het onderzoek was niet zonder tekortkomingen. Het beoordeelde niet de bruikbaarheid van het gebruik van LEV of de acceptatie door de patiënt van het apparaat, en het modelleerde de ademhalingsactiviteiten van de werkelijke patiënten niet. Toekomstige studies zouden volgens de auteurs biologische tracers moeten gebruiken.

Waardevol hulpmiddel

Desondanks denken de onderzoekers dat LEV een nuttig systeem is om, naast andere maatregelen, te gebruiken. “LEV vermindert aerosol- en druppelcontaminatie door tandheelkundige ingrepen met ten minste 90% in de ademzone van de gebruiker, en is daarom een waardevol hulpmiddel om de verspreiding van tandheelkundige aerosolen te verminderen.

Bron:
Journal of Dental Research

Lees meer over: Praktijkhygiëne, Thema A-Z