Kunstgebit verlaagt het risico op overlijden

Kunstgebit

Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat tandverlies op oudere leeftijd het risico op overlijden verhoogt. Uit een cohortstudie met Chinese ouderen is gebleken dat het dragen van een kunstgebit dit risico kan verkleinen.

Kauwen en praten

Tanden hebben een belangrijke rol in het leven van mensen. Naast kauwen zijn ze ook essentieel bij het slikken, spreken, en de gezichtsesthetiek en beïnvloeden ze zo onze sociale interacties. Tandverlies is dan ook een groot probleem voor ouderen. Edentulisme komt vaker voor op hogere leeftijd en wordt geassocieerd met sterfte door cardiovasculaire ziekten en kanker.

Chinese cohortstudie

Een team van Amerikaanse en Chinese wetenschappers evalueerde in een prospectieve cohortstudie het verband tussen het aantal natuurlijke tanden en/of gebitsgebruik en mortaliteit. In totaal werden gegevens opgenomen van 36.283 deelnemers uit verschillende provincies van China. De deelnemers ware minstens 65 jaar oud, en 59 % van de mensen was vrouw. Mensen werden meestal voor drie jaar en maximaal voor zestien jaar gevolgd waarbij het aantal natuurlijke tanden, gebruik van kunstgebit en eventueel overlijden werden genoteerd.

Lager risico op sterven met kunstgebit

Uit de resultaten bleek dat vanaf 20 tanden en minder er een geleidelijke toename van mortaliteit is. Bij een minimum van 25 natuurlijke tanden wordt het extra risico op overlijden vermeden. Het risico nam af wanneer de patiënt een kunstgebit had, hoewel dit effect groter bij mannen was dan bij vrouwen.

Voedingstoestand

De onderzoekers gaan ervan uit dat dit effect kan worden verklaard aan de hand van de voedingstoestand van de persoon. Het kauwvermogen en daarmee de mogelijkheid om eten te vermalen en binnen te krijgen neemt af met het verlies van tanden. Dit viel in dit onderzoek samen met de BMI-waarden van de deelnemers: hoe minder tanden ze hadden, hoe lager dit getal was.

Beschermend effect

Het dragen van een kunstgebit stelt ouderen in staat om hun voedingstoestand op peil te houden en kan dus een beschermend effect hebben tegen de dood. “Het voorkomen van tandverlies en het gebruik van een kunstgebit zouden aanzienlijke voordelen voor de volksgezondheid opleveren, gezien de hoge prevalentie van tandverlies en het lage kunstgebitgebruik in deze snelgroeiende populatie,” concluderen de onderzoekers.

Bron:
BMC Oral Health

Lees meer over: Tandprothese | techniek, Thema A-Z