Volgens enquête willen mondzorgprofessionals meer voedingsadviezen geven

Onderzoek

Er wordt steeds meer bekend over de relatie tussen voeding en mondgezondheid. Verschillende onderzoeken tonen het verband aan tussen eet- en drinkgedrag en bijvoorbeeld parodontitis.

Kelly Stooker onderzocht onlangs met een korte vragenlijst hoe dit onderwerp leeft onder leden van het Mondzorgforum.

Invloed voeding op mondgezondheid

De invloed van suiker op het gebit is natuurlijk al lang bekend. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat er veel meer verbanden bestaan tussen voeding en mondgezondheid. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat een ontstekingsremmend dieet leidt tot vermindering in gingivale bloedingen. Uit een ander onderzoek kwam naar voren dat een dieet dat rijk is aan volkoren koolhydraten een lagere kans geeft op aantasting van de mondgezondheid, dan een dieet met veel verwerkt zetmeel. Ook blijkt uit onderzoek bijvoorbeeld het eten van yoghurt de kans op parodontale ziekten te verminderen.

Mondzorgprofessionals

Voor mondzorgprofessionals lijkt er dus reden genoeg te zijn om zich in het eetpatroon van patiënten te verdiepen. Maar gebeurt dit ook? Kelly Stooker, tandartsassistente én voedings- en leefstijlcoach, vroeg zich dit af en plaatste een korte vragenlijst op het Mondzorgforum over dit onderwerp. Dertig mondzorgprofessionals vulden deze vragenlijst in en lieten zo weten hoe zij denken over het onderwerp voeding en mondzorg.

Resultaten

Ruim de helft van de respondenten gaf aan een duidelijke relatie te zien tussen voeding en mondgezondheid én tussen voeding en fysieke en mentale gezondheid. Een grote meerderheid (70%) vindt dat zorgprofessionals bewustzijn moeten creëren bij hun cliënten over gezonde leef- en eetpatronen en voelt zich daar ook zelf verantwoordelijk voor.

Ruim 60% geeft aan al voedingsadviezen voor de gezondheid van mond, gebit en tandvlees te geven, terwijl nog eens 30% aangeeft dit soms te doen. Daarnaast zegt 70% best meer te willen doen op het gebied van voorlichting en advies, ook als dat verder gaat dan alleen de gezondheid van het gebit en de mond. Ruim 25% zegt dit misschien te willen doen. Mogelijkheden om voedings- en leefstijladviezen vergoed te krijgen worden echter vrijwel niet gezien.

Het merendeel van de respondenten toont duidelijk interesse in voorlichting op het gebied van voeding in relatie tot (mond)gezondheid en wil ook wel voorlichtingsmateriaal in de praktijk aanbieden.

Voeding en gezondheid

Kelly Stooker concludeert dat het thema voeding en mondgezondheid in ieder geval bij veel collega’s leeft. Zelf heeft ze een kleine twintig jaar ervaring in de mondzorg als assistente, maar heeft ook een hbo-opleiding Medische basiskennis en Orthomoleculaire geneeskunde gedaan. Ze heeft een eigen praktijk op het gebied van voeding en gezondheid en werkt in een tandartspraktijk waar aandacht voor voeding een belangrijke plaats inneemt.

Onlineplatform Healthy Dental

Kelly is onlangs begonnen met de ontwikkeling van het onlineplatform Healthy Dental. In eerste instantie wilde ze een platform maken waar haar eigen patiënten informatie konden vinden over voeding en gezondheid. Ze zag echter dat bij veel collega’s (een aantal mondhygiënisten uitgezonderd) er weinig kennis over dit onderwerp is. Daarom wil ze via het platform haar kennis beschikbaar stellen voor collega’s. Een eerste stap hiertoe was het inventariseren wat er leeft binnen de branche op het gebied van voeding en mondgezondheid.

In haar eigen praktijk legt ze de focus op voeding: wat kunnen we daarin veranderen zodat allerlei leefstijlgerelateerde klachten kunnen verbeteren?

Drijfveer voor het onlineplatform is in de eerste plaats de mondgezondheid van de kinderen die ze in de tandartspraktijk ziet. Het valt haar op dat kinderen al jong allerlei behandelingen moeten ondergaan, soms zelfs onder narcose en dat ouders soms geen idee hebben hoe het eten dat ze hun kinderen geven van invloed is op het gebit en lijf van hun kind.

Lees meer over: Thema A-Z, Voeding en mondgezondheid