Betekenisvol en met focus op kwaliteit werken in de mondzorg

JVT--mondzorg

Bij JTV Mondzorg voor kids, een organisatie zonder winstoogmerk, ligt de focus op betekenisvolle mondzorg, met bijzondere aandacht voor kinderen uit kansarme groepen. Algemeen directeur Raoul Trentelman vertelde aan dental INFO hoe het is om bij deze organisatie te werken en hoe kwaliteit er hoog in het vaandel staat.

JTV Mondzorg voor kids en De Zorgzame Tandarts

Raoul Trentelman is algemeen directeur van JTV Mondzorg voor kids én, sinds kort, van De Zorgzame Tandarts, voor mondzorg aan volwassenen. JTV Mondzorg voor kids maakt deel uit van de jeugdtandverzorging in Nederland en richt zich met name op kinderen uit kwetsbare groepen, voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze bij een tandarts terechtkomen. JTV heeft twee grote praktijken in Rotterdam, zeven praktijken in Noordoost-Brabant en een in Nijmegen, in Arnhem en in Leeuwarden. Daarnaast beschikken ze over twee dentalcars waarmee ze langs scholen gaan.

Op 2 december 2019 is de eerste praktijk van De Zorgzame Tandarts geopend, waar onder hetzelfde dak als JTV Mondzorg voor kids volwassenen terecht kunnen.

Wat is het grootste verschil tussen een ‘gewone’ tandartspraktijk en JTV Mondzorg voor kids?

“Wij verlenen mondzorg vanuit een betekenisvolle organisatie. We zijn een stichting zonder winstoogmerk en werken vanuit die missie. Iedereen heeft daar bewust voor gekozen.

Een wezenlijk verschil met andere praktijken is dat wij alles wat we uit revenuen halen maximaal terugbrengen in de kwaliteit van zorg en samenwerken.

Dat vind je onder meer terug in de inrichting van de praktijken en de materialen en middelen die we gebruiken, maar ook in de afstemming met tandartsen en andere professionals. Al onze medewerkers worden nadrukkelijk betrokken bij de inrichting van nieuwe praktijken. We vragen altijd wat de medewerkers willen: ‘In welke omgeving werk je het prettigst en wat heb je nodig om de beste kwaliteit te kunnen leveren?’ Dat vertaalt zich bijvoorbeeld ook in de keuze om bij röntgenopnamen te werken met sensoren in plaats van fosforplaatjes. Die zijn relatief duur, maar het is een bewuste keuze in verband met een lagere röntgenbelasting voor kinderen.”

JTV_Oss-4586

Waaruit blijkt die focus op kwaliteit nog meer?

“We investeren heel nadrukkelijk in preventie, bijvoorbeeld met motivational interviewen. De QLF is ook een bewuste keuze. Deze vorm van mondfotografie, waarmee je door fluorescerend licht jonge en oude plaque in kaart kan brengen, komt ten goede aan de kwaliteit van de mondzorg. Bij de tandartsen leefde de wens om aanvullend op wat ze in de mond en op de röntgen zien, nog de QLF te kunnen gebruiken voor cariësdetectie. Een ander voorbeeld van kwaliteit in de zorg is de videobril, die kinderen met angst op kunnen krijgen tijdens de behandeling.

Daarnaast zijn we natuurlijk ISO-gecertificeerd. Daar investeren we ook echt in met een kwaliteitsmedewerker, een drietal kwaliteitscoaches, interne en externe audits en metingen van de klanttevredenheid.

Als je het hele kwaliteitszorgsysteem goed organiseert met protocollen en richtlijnen en een digitaal handboek, dan werk je aan de eenduidigheid van behandelingen, dus aan de kwaliteit van zorg.

Iedereen is er op gericht om de beste kwaliteit te leveren. Hoe we kijken naar die kwaliteit wordt ook in overleg met professionals vastgesteld. Dat is ook een goede basis om elkaar aan te spreken op het behoud en het ontwikkelen van die kwaliteit. Bij ons reserveren we per team in een aantal verschillende overlegvormen ook tijd voor het afstemmen van inzichten, protocollen en werkprocessen, alles gericht op eenduidigheid en kwaliteit van werken.”

Werken jullie samen met andere zorgprofessionals?

“Ja, we werken waar dat even kan nauw samen met de diëtist, logopedist en orthodontist. We investeren ook in vierkante meters om dit soort disciplines bij ons in de praktijk onder één dak te integreren.

Om ouder en kind maximaal te kunnen ondersteunen kan het, ook voor het gebit, nodig zijn om te verwijzen naar een diëtist. Of als we afwijkingen in de ontwikkeling van de mond signaleren, te kunnen samenwerken met een logopedist. Deze zorgverleners zijn niet bij ons in dienst, maar wij faciliteren ruimtes en hebben samenwerkingsovereenkomsten met deze partijen. Ze zijn ook regelmatig bij een behandelarenoverleg aanwezig om bijvoorbeeld een presentatie te geven. Doordat ze vaak onder een dak zitten, kun je als tandarts ook gemakkelijk even overleggen over een bepaalde patiënt.”

JTV mondzorg

Wat doen jullie aan scholing?

“We investeren heel erg in de open leercultuur, dus in leren van elkaar. Alles is gericht op: hoe kunnen we met elkaar tot een betere kwaliteit komen en hoe kunnen we ook met elkaar tot een prettige werkomgeving komen? Element daarin is het scholingsbeleid waarvoor we ieder jaar een opleidingsplan maken. We vragen altijd aan alle medewerkers welke thema’s ze het komende jaar in het opleidingsplan terug willen zien komen. Het kan zijn dat ze zelf een tekort aan kennis ervaren of dat bepaalde kennis vanuit de wet- en regelgeving nodig is. Wij hebben jaarlijks twee collectieve scholingsdagen waarop alle medewerkers bij elkaar komen. Daarnaast hebben we een aanvullend programma door het jaar heen met avond- en zaterdagbijeenkomsten waar gedifferentieerd naar functie nog allerhande thema’s worden besproken.”

En die prettige werkomgeving, hoe doen jullie dat?

“Er zijn regelmatig teamuitstapjes en teametentjes die gericht zijn op het verbeteren van de samenwerking en werksfeer. Ieder team heeft hiervoor een eigen budget. Werk je bij JTV, dan werk je bij een organisatie die serieus omgaat met het belang van de medewerker. Dat geldt overigens ook op ergonomisch gebied. Zo hebben we ergo-coaches. Dit zijn mondhygiënisten en preventieassistenten die aanvullend geschoold zijn op ergonomie. Zij monitoren steeds de werkplek en kijken wat er beter kan om bijvoorbeeld de belasting van schouders terug te brengen. Via de ergo-coach komen klachten ook bij de directie terecht, zodat het beleid hierop afgestemd kan worden. Daarnaast hebben we natuurlijk ook contact met de arbodienst hierover.”

Jullie hebben op het ogenblik vacatures. Wat voor soort mensen zoeken jullie?

“We hebben plek voor tandartsen, maar ook voor tandartsassistenten. Vacatures voor mondhygiënisten hebben we minder vaak. Dat komt waarschijnlijk doordat we werken met een teamconcept waarbij de mondhygiënisten worden ingezet waarvoor ze primair zijn opgeleid, namelijk voor de regierol in de preventie. Met scholing ondersteunen we mondhygiënisten die dat willen ook om hun zelfstandige registratie te verkrijgen.”

Voedingsdagboek_cover

Stellen jullie nog bijzondere eisen aan de tandartsen die bij jullie willen komen werken?

“Voor tandartsen die bij JTV willen komen werken stellen wij als algemene eis dat ze affiniteit met kinderen hebben en uitstekend Nederlands spreken. Ze moeten heel prettig communiceren met ouders en kinderen, omdat je natuurlijk heel veel aandacht voor preventie hebt. Je moet veel gesprekken met ouders en kinderen doen, veel meer dan een tandarts die met volwassenen meer met curatie bezig is.

Het liefst hebben we natuurlijk tandartsen met een aantal jaren ervaring. Maar pas-afgestudeerden met het profiel ‘Kind en ontwikkeling’ zijn ook van harte welkom. Jonge tandartsen bieden wij een opleidingstraject. Bij JTV Mondzorg voor kids zijn de meeste tandartsen in loondienst. Als zzp’er werken is mogelijk, maar die worden niet betaald op basis van verrichtingen. Parttime werken is bij ons geen probleem. We hebben het liefst wel dat een tandarts minstens twee dagen per week in een praktijk werkt om binding met de organisatie te houden.”

Hoe zit het met De Zorgzame Tandarts waarvan onlangs de eerste praktijk is geopend?

“Bij JTV kunnen kinderen en jongeren maar tot hun achttiende terecht. Wij ontvingen veel verzoeken om mondzorg te blijven bieden aan de jongeren in onze praktijken die achttien geworden zijn. Daarom zijn we met De Zorgzame Tandarts begonnen. Bij De Zorgzame Tandarts, die overigens ook geen winstoogmerk heeft, kunnen alleen volwassenen terecht, maar wel op dezelfde locatie als waar JTV zit. Het zijn dus twee merken onder één dak.

We hebben inderdaad onlangs de eerste locatie geopend, in Boxmeer. We zijn ook locaties aan het opzetten in Cuijk en Oss.

We zijn nu ook tandartsen aan het werven voor De Zorgzame Tandarts. Omdat De Zorgzame Tandarts niet onder de jeugdtandverzorging valt, krijgen tandartsen hierbij wel op basis van verrichtingen betaald. We zijn dus ook op zoek naar tandartsen die met volwassenen willen werken, maar dan wel bij een praktijk waarbij kwaliteit voorop staat, dus kwaliteit boven de winst.

Ze kunnen ook bijvoorbeeld een of twee dagen bij JTV werken en daarnaast onder hetzelfde dak op basis van omzet uit verrichtingen voor volwassenen werken. Dat kan een mooie combinatie zijn als het concept van JTV je aanspreekt, maar je niet uitsluitend met kinderen wilt werken.”

Interview door Yvette in ’t Velt met Raoul Trentelman, algemeen directeur bij JTV Mondzorg voor kids en De Zorgzame Tandarts.

 

Meer informatie over werken bij JTV Mondzorg voor kids en De Zorgzame Tandarts is te verkrijgen bij Raoul Trentelman, e-mail r.trentelman@mondzorgvoorkids.nl.
Zie ook:  Glansje helpt om de preventieboodschap beter over te brengen
Zie ook www.mondzorgvoorkids.nl en www.dezorgzametandarts.nl.

 

 

Lees meer over: Thema A-Z, Werken met plezier