Wat vinden mondzorgprofessionals het leukst aan hun werk?

Wat vinden mondzorgprofessionals het leukst aan hun werk?

dental INFO heeft onlangs een enquête gehouden onder mondzorgprofessionals. Wat vinden zij het leukste aan hun werk en wat juist niet? De antwoorden van tandartsen en mondhygiënisten blijken nogal te verschillen.

Enquête

Een kleine 90 tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten vulden de enquête van dental INFO in. Zij beantwoordden de vraag wat zij het leukste aan hun baan vinden en wat het minst leuk. Verrassend genoeg bleken de verschillende beroepsgroepen verschillende dingen leuk en niet leuk te vinden.

Tandartsen

‘Vakinhoudelijk werken’ en ‘relatie met de patiënten’ scoorden bij de tandartsen het hoogst. Beide aspecten werden door 35% van de tandartsen als het leukste genoemd. Daarna vond 12% van de tandartsen ‘het hebben van een positieve invloed op de dorpsgemeenschap’ het leukste van het vak. Het hebben van een flexibel werkschema en de interactie met collega’s werden beide door 6% het meeste gewaardeerd.

Als het minst leuk werd door de meer dan de helft van de tandartsen (53%) ‘voldoen aan regels en richtlijnen’ genoemd. Daarna volgde ‘administratieve handeling’ met 19%. ‘Het gebrek aan tijd voor de patiënten’, ‘het gebrek aan professionele autonomie’ en ‘de onveranderde routine van een behandeling’ werden elk door 6% het minst gewaardeerd.

 

Wat vinden mondzorgprofessionals het leukst aan hun werk?Wat vinden mondzorgprofessionals het leukst aan hun werk?

Mondhygiënisten

Bij de antwoorden van de mondhygiënisten was opvallend dat het overgrote deel (60%) van de respondenten ‘relatie met de patiënten’ het leukste aspect van het werk vonden. De overige aspecten die genoemd werden waren ‘vakinhoudelijk werken’, ‘het hebben van een positieve invloed op de lokale gemeenschap’ (elk 12%), ‘intellectuele stimulatie’ en ‘interactie met collega’s’ (elk 3%).

Ook bij de mondhygiënisten werd ‘voldoen aan regels en richtlijnen’ het vaakst als het minst leuke aspect genoemd. Het percentage dat dit noemde was echter wel een stuk lager dan bij de tandartsen, namelijk 33%. 21% noemde het gebrek aan tijd voor patiënten als minst leuk. Dat is een stuk hoger dan bij de tandartsen. Verder werden genoemd: ‘administratieve afhandeling’ (15%), ‘de onveranderde routine van het werk’ (12%)en ‘financiële beloning’ (3%).

Wat vinden mondzorgprofessionals het leukst aan hun werk?Wat vinden mondzorgprofessionals het leukst aan hun werk?

(Preventie)assistenten

Onder de (preventie)assistenten werden twee aspecten ongeveer even vaak het leukste gevonden: ‘relatie met de patiënten’ (39%) en ‘vakinhoudelijk werken’ (36%). Daarnaast werd door 6%, ‘het hebben van een positieve invloed op de lokale gemeenschap’ genoemd.

Deze groep is blijkbaar niet heel tevreden over het salaris; 31% noemde de financiële beloning als het minst leuke aspect van het werk. Verder werden hier bijna alle mogelijk antwoorden genoemd: ‘administratieve afhandeling’ (17%), ‘voldoen aan regels en richtlijnen’ (17%), ‘het gebrek aan tijd voor patiënten’ (14%), ‘het gebrek aan professionele autonomie’ (6%), ‘de onveranderde routine van een behandeling’ (3%), ‘relatie met de werkgever’ (3%)

Wat vinden mondzorgprofessionals het leukst aan hun werk?Wat vinden mondzorgprofessionals het leukst aan hun werk?

 

Lees meer over: Thema A-Z, Werken met plezier/