Concept Advies Erosieve gebitsslijtage

Concept advies erosie

Het Advies Erosieve gebitsslijtage is bedoeld voor tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten. Het beoogt mondzorgverleners te ondersteunen bij het herkennen, diagnosticeren en preventief behandelen van erosieve gebitsslijtage. Het advies deelt de meest recente wetenschappelijke kennis van en inzicht in erosieve gebitsslijtage en adviseert over preventieve maatregelen die door de mondzorgverlener kunnen worden genomen. Het advies is opgesteld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis.

Conceptadvies
U kunt een gedrukt exemplaar van het conceptadvies bestellen. Bij dit conceptadvies hoort een toetsingsformulier. Op basis van de feedback wordt het concept mogelijk aangepast en wordt het definitieve advies uitgegeven.

Lees meer over: Adviezen, Communicatie patiënt, Kennis