Afstudeeronderzoek: Carrièrestappen van mondhygiënisten – wensen versus keuzes

Afstudeeronderzoek Carrièrestappen van mondhygiënisten – wensen versus keuzes

Wat voor carrièrewensen hebben vierdejaars studenten Mondzorgkunde? Dat onderzochten twee studenten mondzorgkunde van de Hogeschool Utrecht, Tamara Bos en Davina Kool, door middel van een kwantitatief survey-onderzoek. Ook werd onderzocht in hoeverre de producten en diensten van NVM-mondhygiënisten invloed hadden op de te maken carrièrestap.

Methode

Het survey-onderzoek had een kwantitatief, cross-sectioneel design. De populatie bestond uit vierdejaars studenten Mondzorgkunde en young professionals (YP) die afstudeerden in 2020 en 2021. Uit deze populatie zijn de (student-)leden van NVM-mondhygiënisten geïncludeerd in de steekproef.

De uitnodiging voor deelname aan het onderzoek, middels een internetenquête, is verstuurd door NVM-mondhygiënisten. Deelname was mogelijk in de periode tussen 1 november 2021 en 14 november 2021. De vragenlijst bestond uit 15 vragen. Hiermee is onderzoek gedaan naar ‘gewenste carrièrestappen’ van de studenten, ‘gewenste en uiteindelijke carrièrestappen’ van de YP en de ‘bijdrage van verschillende factoren en informatiebronnen aan de keuze van de carrièrestap’. Voor de data-analyse is in SPSS gebruikt gemaakt van beschrijvende statistiek, de chi-kwadraattoets en de ANOVA toets.

Resultaten

De onderzoekspopulatie bestond uit 77 deelnemers: 34 vierdejaars studenten Mondzorgkunde en 43 young professionals. 47% van de vierdejaars studenten (n=16) gaf aan te willen gaan werken in loondienst. 24% (n=8) had de voorkeur voor ZZP’er en 12% (n=4) wenste een masterstudie. De overige 18% (n=6) was nog oriënterend en geen van de respondenten gaf aan praktijkeigenaar of mede-praktijkeigenaar willen zijn.

Bij de young professionals heeft uiteindelijk 58% (n=25) dezelfde carrièrestap genomen als de wens tijdens de studie. Werkervaringen/stages hadden het meest invloed op de keuze, gevolgd door collega‘s/medestudenten. De invloed van de factoren ‘ouders/verzorgers’ en ‘hogeschool’ op de keuze voor een carrière stap verschilde significant tussen de studenten van de 4 opleidingen Mondzorgkunde (factor ouders/verzorgers: p = .01, factor hogeschool: p = .04). Met betrekking tot de bijdrage van informatiebronnen aan het maken van een carrièrestap, werden geen significante resultaten gevonden in de onderzochte groep (p = .55).

Afstudeeronderzoek Carrièrestappen van mondhygiënisten – wensen versus keuzes

Klik hier voor de vergrote versie

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat zowel vierdejaars studenten Mondzorgkunde als YP overwegend de carrièrestappen ‘werken in loondienst’ wensen en uitvoeren, gevolgd door ‘werken als ZZP’er’. Tijdens de studie wordt de invloed van collega(‘s)/medestudenten en werkervaringen/stage(s) door de meeste studenten genoemd. De informatiebronnen scoren gemiddeld laag als bijdrage voor de keuze.

Geadviseerd wordt een kwalitatief onderzoek uit te voeren om zo de wens van studenten in kaart te brengen voor concrete verbeteringen aan de producten en diensten van NVM-mondhygiënisten en informatie vanuit de hogeschool bij het maken van de carrièrestappen.

Afstudeeronderzoek | poster door:
Tamara Bos en Davina Kool, studenten mondzorgkunde, Hogeschool Utrecht

Bekijk ook andere afstudeerprojecten van studenten Mondzorgkunde

Deze afstudeerprojecten werden beoordeeld met een cijfer 7 of hoger en zijn een selectie uit de onderzoeken die interessant zijn voor werkzame mondhygiënisten.

 

 

Lees meer over: Kennis