Casus: Radiolucentie regio 12 op orthopantomogram van 7-jarige jongen

Casus: Radiolucentie regio 12 op orthopantomogram van 7-jarige jongen

Een gezonde 7 jaar oude jongen presenteerde zich tijdens een bezoek aan de tandarts. Op de orthopantomogram werd een radiolucentie waargenomen ter plaatse van de 12; occlusale opnames werden vervolgens gemaakt om een beter inzicht te krijgen, hieruit bleek dat de laesie zich rondom het coronale deel van de 12 bevond.

Verder werd een radiopaciteit gezien in het bot waar de 52 zich zou moeten bevinden. Het gebied was niet gevoelig voor palpatie, ook was er geen enkele verdikking zichtbaar in de omslagplooi. De moeder van de patiënt vertelde dat de patiënt een paar jaar geleden tijdens het spelen een trauma in dit gebied had opgelopen.

Wat zou uw volgende stap zijn, en welke differentiaal diagnose zou u includeren bij deze pathologie?

Differentiaal diagnose

  • Folliculaire cyste
  • Nasopalatinale cyste

Definitieve diagnose: Benigne folliculaire cyste
De meeste voorkomende vorm van pericoronale radiolucenties is een folliculaire cyste. (1) Folliculaire cystes “worden veroorzaakt door vocht accumulatie tussen het glazuuroppervlak en het gereduceerde glazuurepitheel, dit resulteert in een cyste waarbij de kroon in het lumen is gelegen en de wortel(s) er buiten”; (2) de onderliggende oorzaak is onbekend. De derde molaren in de onderkaak, de cuspidaten in de bovenkaak en de premolaren in de onderkaak zijn het vaakst aangedaan. (1,2) Het wordt regelmatig gezien dat een folliculaire cyste een nog niet doorgebroken element of aangrenzende elementen verplaatst. Kenmerkend is dat folliculaire cystes pijnloos zijn en langzaam groeien; echter zal pijn ontstaan wanneer zwelling en ontsteking zich presenteren.

Aanbevolen behandeling
De aanbevolen behandeling is volledige chirurgische enucleatie. Recidief is ongewoon, maar monitoren van het gebied moet in de toekomst blijven plaatsvinden aangezien er risico is dat zich vanuit achterblijvende cellen residuale cysten, ameloblastomen, mucoepidermoid carcinomen of squameuze odontogene tumoren ontwikkelen.

De patiënt in deze casus werd doorverwezen naar een kaakchirurg die een wortelfragment van de 52  en een ander stukje afwijkend gevormd tandweefsel heeft verwijderd. De cyste werd, samen met dat wat de 12 (vervormd) voorstelde, chirurgisch verwijderd en opgestuurd voor pathologisch onderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat het hier ging om een benigne folliculaire cyste. De 11 is onbeschadigd, echter wel geroteerd, doorgebroken.

De patiënt werd gezien door een orthodontist voor vroege orthodontische behandeling; behandelopties voor het opvullen van het diasteem ter plaatse van de 12 zijn onderdeel van het lange termijn plan.

Casus: Radiolucentie regio 12 op orthopantomogram van 7-jarige jongen

Casus: Radiolucentie regio 12 op orthopantomogram van 7-jarige jongen

Casus: Radiolucentie regio 12 op orthopantomogram van 7-jarige jongen
Referenties
1. Wood NK, Goas PW. Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions. St. Louis, MO: Mosby; 1997:283–284.
2. Saap JP, Eversold L, Wysocki G. Contemporary Oral and Maxillofacial Pathology. St. Louis, MO: Mosby; 1997:42–43.

Bron:
Dentriyiq.com

 

 

 

Lees meer over: Casus, Kennis/