Richtlijn Tandheelkundige Radiologie KNMT – 2018

radiologie

De herziene richtlijn Tandheelkundige radiologie is geautoriseerd door de KNMT. Tandartsen kunnen de richtlijn nu dus implementeren in de praktijk.

Bekijk hier de KNMT richtlijn Tandheelkundige radiologie

Waarom een actualisatie richtlijn Tandheelkundige radiologie?

De stralingswetgeving is per 6 februari 2018 op onderdelen aangepast. Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) vervangt het Besluit stralingsbescherming (Bs). Tevens zijn diverse ministeriele regelingen aangepast en samengevoegd.

De richtlijn Tandheelkundige radiologie uit 2015 is nu vervallen.

Lees ook Regelgeving stralingsbescherming: wat er is veranderd

Lees meer over: Kennis, Richtlijnen