Aantal werkzame tandartsen blijft komende twintig jaar stabiel, meer mondhygiënisten

De komende twintig jaar zal het aantal tandartsen rond de 9600 blijven, zolang de opleidingsinstroom gelijk blijft. Er zullen in deze periode wel meer mondhygiënisten bijkomen. Volgens het Nivel gaat dit aantal van bijna 3600 naar bijna 5400.

Onderzoek van Nivel voor Capaciteitsorgaan

Het Nivel, Nederlands Instituut voor Onderzoek van de gezondheidszorg, voerde het onderzoek uit voor het Capaciteitsorgaan als argumentatie voor het instroomadvies voor de tandheelkundige opleidingen in 2021-2024. De studie was belangrijk voor het Capaciteitsplan en het rapport over de Eerstelijns Mondzorg.

Vergrijzing en extern rendement

Het verschil in groei van werkzame tandheelkundigen is deels te verklaren door vergrijzing. 43% van de tandarts was in 2019 50 jaar of ouder terwijl dit maar 20% was bij de mondhygiënisten. Daarnaast begonnen in 2018 306 mondhygiënisten aan de opleiding tegenover 275 tandartsen.

Er is wel een verschil in extern rendement dat juist slechter is voor de mondhygiënisten. Maar liefst 97% van de studenten die de tandartsopleiding afrondt is een jaar later nog werkzaam binnen het beroep. Dit is maar bij 79% van de mondhygiënisten het geval. Hierbij moet wel worden genoteerd dat het verschil waarschijnlijk te verklaren is door het feit dat deze laatste groep vaker direct een vervolgopleiding volgt.

Instroom van buitenlandse tandartsen

Een andere factor is de extra instroom van buitenlandse tandartsen. In 2018 ging dit om ongeveer 100 personen, maar dit is geen significante ontwikkeling. Het aantal neemt namelijk af en minder dan de helft blijft langdurig in Nederland actief.

Verwachte capaciteit mondhygiënisten en tandartsen 2019-2039

De grafieken hieronder geven de verwachte capaciteit van tandartsen (boven) en mondhygiëniste (onder) in personen voor de periode 2019-2039. Deze verwachting is gebaseerd op de in- en uitstroomtrends.

Nivel---capaciteit-tandartsen-en-mondhygienisten

Enquête onder tandheelkundigen

Door middel van een enquête onder in totaal 1498 mondhygiënisten en 650 tandartsen verkreeg het Nivel naast de capaciteitsdata ook informatie verkregen over hoe tandheelkundigen hun tijd besteden. Tandartsen blijken gemiddeld 39 uur te werken, 7 uur langer dan mondhygiënisten. Voor beide beroepen geldt dat praktijkhouders meer werken dan mensen in loondienst: 42 uur tegenover 36 voor tandartsen, en 39 versus 32 uur voor mondhygiënisten.

Ruim driekwart van tijd voor patiënten

Naast het aantal uren dat ze werken is er ook een klein verschil in hoe tandartsen in mondhygiënisten hun tijd besteden. Mondhygiënisten besteden 79% van hun tijd aan patiëntgebonden taken, 3% meer dan tandartsen. Uit de enquête bleek dat de overige tijd wordt besteed aan nascholing, onderzoek doen en bedrijfsgerelateerde praktijken.

Bron:
Nivel

Lees meer over: Kennis, Scholing/