Kaakchirurgen zien gevolgen tandartsentekort

Kaakchirurgen zien gevolgen tandartsentekort

In de media zijn berichten verschenen over het snel toenemende tekort aan tandartsen. De Nederlandse kaakchirurgen ondervinden de gevolgen van dit tandartsentekort in hun dagelijkse praktijk en maken zich zorgen. Wanneer geen maatregelen worden genomen, kan dit de publieke mondgezondheid schaden.

Doorverwijzing naar kaakchirurg

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) worden patiënten steeds vaker doorverwezen naar de kaakchirurg, vaak via de huisarts, met ernstige problemen, omdat ze niet tijdig bij een tandarts terecht kunnen óf omdat sprake is van slecht onderhoud en verwaarlozing van het gebit.  Voor deze patiënten is de reguliere tandartsbehandeling geen oplossing meer. Een belangrijke oorzaak van dit probleem is het tandartsentekort.

Binnen de mondzorg vormen de kaakchirurgen het vangnet en behandelen zij onder andere de patiënt die niet door de tandarts behandeld kan worden vanwege de aard van de problematiek of de complexiteit van de ingreep. De vraag naar deze gespecialiseerde zorg neemt toe. Bij steeds meer ziekenhuizen lopen de wachttijden voor kaakchirurgische zorg snel op.

NVMKA

De NVMKA wil aandacht voor het tandartsentekort hetgeen leidt tot een toenemende vraag naar kaakchirurgische zorg die vermeden had kunnen worden als er op tijd was ingegrepen door goed gekwalificeerde tandartsen. Niet alleen tandartsen verwijzen patiënten, maar ook huisartsen die geen andere oplossing meer zien voor de mondproblemen van hun patiënten.

Kaakchirurgen hebben een dubbele vooropleiding (tandarts en arts) en volgen daarna de opleiding tot kaakchirurg. Een tekort aan tandartsen zal ook uiteindelijk kunnen leiden tot een tekort aan kaakchirurgen, temeer omdat met de verwachte vergrijzing ook de vraag naar kaakchirurgische zorg zal toenemen. Volgens de NVMKA moeten vermijdbare verwijzingen naar de kaakchirurg dan ook voorkomen worden.

De NVMKA sluit zich aan bij de oproep van de KNMT en ANT om de opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland snel uit te breiden. 

Lees meer over: Kennis, Markttrends, Scholing, Thema A-Z