Taakherschikking mondzorg definitief: Minister Bruins besluit tot zelfstandige bevoegdheden mondhygiënisten

Tandarts

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met het besluit van minister Bruins om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een experiment voor een periode van vijf jaar. Mondhygiënisten mogen dan zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

“Mensen inzetten waarvoor ze zijn opgeleid”

“Het is logisch om mensen in te zetten waarvoor ze zijn opgeleid, want we hebben iedereen nodig binnen de mondzorg, van mondhygiënist tot tandarts. Tandartsen krijgen dan ook meer ruimte voor de meer complexe mondzorg’’, zegt de minister in het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl

Tijdens en na afloop van het experiment wordt geëvalueerd of de taakherschikking inderdaad leidt tot een betere capaciteitsverdeling in de mondzorg. Het experiment is volgens de minister geslaagd als dit leidt tot doelmatige inzet van mondhygiënisten en tandartsen waarbij de kwaliteit voor de patiënt niet in het geding is. Daarna wordt bekeken of er een definitieve zelfstandigheid toegekend zal worden aan de mondhygiënist.

Reacties beroepsvereniging op taakherschikking

KNMT

“Het besluit van minister Bruins om mondhygiënisten buiten de tandarts om gaatjes te laten boren is buitengewoon onverstandig en schadelijk voor de zorg aan de patiënt. Dat stelt Wolter Brands, voorzitter van tandartsenvereniging KNMT. “Het is de klok terugdraaien. Overal in de zorg wordt ingezet op samenwerking terwijl de minister met deze plannen juist stimuleert dat zorgverleners in de mondzorg los van elkaar gaan werken. Dat maakt de zorg voor de patiënt inefficiënt, onoverzichtelijk en brengt bovendien risico’s met zich mee. Een solistisch werkende mondhygiënist kan niet de juiste zorg leveren op het moment dat een op het oog ‘eenvoudig’ gaatje dieper blijkt te zijn dan gedacht. Ook kan de mondhygiënist geen spoedbehandeling verlenen bij pijn of complicaties. Dat is beslist niet waar je als patiënt op zit te wachten. Wij hebben dit in onze gesprekken met de minister ook nadrukkelijk benoemd.”

Brands: “Mondzorg is teamwork, zoals dat voor de hele zorg geldt. Mondhygiënisten maken daar onlosmakelijk deel van uit en dat moet wat ons betreft vooral zo blijven. De mondhygiënist is namelijk broodnodig als het gaat om voorlichting over mondverzorging, preventie en de behandeling van tandvleesproblemen. Zoals de tandarts binnen het team degene is die de diagnose stelt, het zorgplan maakt en inhoudelijk de regie heeft over de behandeling. Juist door die goede samenwerking slagen we er in te voorkomen dat er überhaupt geboord moet worden.”

NVM-mondhygiënisten

“Elke mondzorgprofessional is expert op zijn eigen terrein, maar goede zorg komt door samenwerking met één gemeenschappelijk doel: een mondgezonde generatie. We zijn klaar voor het experiment!”, reageert Manon van Splunter-Schneider, voorzitter NVM-mondhygiënisten op het besluit. “Het is goed dat we, in het belang van de patiënt, nu eindelijk het volledige deskundigheidsgebied kunnen inzetten waarvoor we zijn opgeleid.”

NVM-mondhygiënisten vindt het belangrijk dat in het belang van de patiënt de samenwerking tussen mondzorgprofessionals versterkt wordt. “NVM-mondhygiënisten heeft te allen tijde ingezet op een goede samenwerking binnen de mondzorgketen en zal dit blijven doen. Het experiment biedt de verschillende zorgverleners binnen en buiten de mondzorg de mogelijkheid om op een efficiënte manier de grote problemen met de mondgezondheid van met name risicogroepen aan te pakken”, schrijft de beroepsvereniging in haar persbericht.

ANT

Op de eerste dag van het zomerreces van de Tweede en Eerste Kamer heeft minister Bruins de AMvB taakherschikking naar de Kamer gestuurd. Vervolgens heeft de Kamer een maand de tijd om in discussie te gaan met de minister over de maatregel alvorens deze van kracht gaat worden. Volgens de ANT is de begeleidende brief van de minister onduidelijk  of de discussiemogelijkheid door het zomerreces opgeschort wordt. De ANT heeft minister Bruins gevraagd te bevestigen dat de democratische discussie mogelijk zal worden gemaakt door het ministerie van VWS. De minister heeft dit inmiddels gedaan in zijn brief van 13 juli aan de Tweede Kamer waarmee de discussiemogelijkheid wordt verlengd tot 2 oktober 2018.

Bron:
ANT
KNMT
NVM-mondhygiënisten
Rijksoverheid.nl

Lees meer over: Taakdelegatie | Taakherschikking, Thema A-Z