Prinsjesdag: mogelijk meer tandarts opleidingsplaatsen in 2021

Prinsjesdag: mogelijk meer tandarts opleidingsplaatsen in 2021

Tijdens Prinsjesdag werd in de rijksbegroting een stukje gewijd aan het aantal opleidingsplaatsen voor Tandheelkunde.  Minister Van Engelshoven van OCW geeft in haar begroting aan dat zij binnenkort een advies van het Capaciteitsorgaan verwacht waaruit blijkt dat de capaciteit van de initiële geneeskundeopleiding omlaag kan. In dat geval zal in overleg met minister Bruins van VWS het aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde per studiejaar 2021/2022 worden verhoogd.

Voor het eerst kans op uitbreiding

KNMT-voorzitter Wolter Brands is voorzichtig optimistisch over het feit dat er nu voor het eerst in jaren wordt gesproken over uitbreiding. ‘Uiteraard hadden we liever gezien dat de rijksbegroting concreter was geweest over de ingangsdatum en het aantal plekken en dat we niet afhankelijk worden van het aantal opleidingsplaatsen geneeskunde. We dringen al jaren bij Tweede- en Eerste Kamerleden en de betrokken ministers aan op voldoende in Nederland opgeleide tandartsen, zodat iedere patiënt toegang heeft tot goede mondzorg. En we horen steeds vaker dat praktijken moeten sluiten omdat ze geen tandartsen kunnen vinden. Het is dus jammer dat minister Bruins (VWS) en zijn collega Van Engelshoven nog niet hebben doorgepakt.’

`Het met elkaar verbinden van de mogelijke uitbreiding aan het aantal opleidingsplaatsen geneeskunde is vreemd te noemen omdat het tekort aan tandartsen leidend zou moeten zijn en niet de overheidsfinanciën´, zegt de ANT. De ANT vindt dit een kwalijke zaak en is teleurgesteld dat de overheid nog steeds geen concrete uitspraak doet.

Advies Capaciteitsorgaan

In een tussentijds advies heeft het Capaciteitsorgaan berekend dat er in totaal 52 extra opleidingsplaatsen per jaar nodig zijn om te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag naar mondzorg. Dit betekent een uitbreiding van 240 – huidig aantal – naar 311 opleidingsplaatsen.

Bron:
Rijksoverheid
KNMT
ANT

Lees meer over: Kennis, Scholing/