Anesthesiegassen dragen bij aan de klimaatcrisis

klimaat verandering

Volgens een onderzoek gepresenteerd tijdens een evenement van de American Society of Anesthesiologists (ASA) kunnen artsen helpen de opwarming van de aarde tegen te gaan door de hoeveelheid anesthesiegas, inclusief distikstofoxide, die tijdens procedures wordt gebruikt, te verminderen. De patiëntenzorg wordt hierdoor niet negatief beïnvloedt.

Atmosferische effecten van anesthetica

De afgelopen jaren is de aandacht van de algehele bijdrage van anesthesiegassen aan de wereldwijde klimaatverandering en het milieu toegenomen. Door het verminderen van de anesthesiegasstroom kunnen de professionals in de gezondheidszorg helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen volgens de onderzoeksgegevens. De belangrijkste atmosferische effecten die kunnen voortvloeien uit de emissie van vluchtige anesthetica zijn hun bijdragen aan de aantasting van de ozonlaag in de stratosfeer en aan de opwarming van de aarde in de troposfeer

Meest gebruikte anesthetica

Anesthetica worden vaak gebruikt tijdens operaties met als doel de patiënt een ervaring te bieden die vrij is van beelden, geluiden en andere onaangename gewaarwordingen.
Isofluraan, sevofluraan en desfluraan zijn de 3 meest gebruikte geïnhaleerde anesthetica en ondergaan bij klinisch gebruik zeer weinig in vivo metabolisme. Omdat ze zeer weinig metabole verandering ondergaan in het lichaam, blijven deze stoffen bij uitademing door de patiënt achter in een vorm die het milieu kan verontreinigen. Er wordt geschat dat geïnhaleerde anesthetica wereldwijd verantwoordelijk zijn voor 0,01% tot 0,1% van de totale CO2-equivalentemissie

Anesthetica in de tandheelkunde

Een van de meest voorkomende tandverdovingsmiddelen is lachgas. Lachgas is een krachtiger broeikasgas dan koolstofdioxide en blijft ongeveer een eeuw in de atmosfeer waarbij het de aarde op blijft warmen.

Hoge verse gasstroom (FGF)

De meeste algemene anesthesieprocedures vereisen een hoge verse gasstroom (FGF) aan het begin en einde van een procedure om snel het gewenste effect te bereiken. Echter het is veilig en effectief om de FGF tijdens de rest van de procedure te verlagen.

Onderzoek naar verminderen hoge verse gasstroom (FGF)

In die studie met 13.000 patiënten stelden de auteurs een doel van een gemiddelde vrije gasstroom (FGF) van 3 L/min of minder voor procedures. Voorafgaand aan het onderzoek was vastgesteld dat de FGF vaak 5 L/min tot 6 L/min was en slechts 65% van de gevallen een FGF van 3 L/min of minder werd bereikt. Ongeveer 4 maanden na het begin van het onderzoek werd in 93% van de gevallen een gemiddelde FGF van 3 L/min of minder geregistreerd.
Nu proberen de onderzoekers de FGF terug te brengen tot minder dan 2 L/min. Uiteindelijk willen ze voor elke chirurgische casus de CO2-voetafdruk van het afval van anesthesiemiddelen meten.

Andere manieren om broeikasgassen te verminderen

Andere manieren waarop professionals in de gezondheidszorg kunnen helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen zijn onder andere het verminderen van afval en het uitschakelen van lichten en apparatuur wanneer ze niet in gebruik zijn.

Impact van anesthetica opnieuw onderzoeken

In vergelijking met andere bronnen van ozonafbrekende chemicaliën en broeikasgassen vormen verdovingsgassen een relatief klein probleem. Echter moeten anesthesie aanbieders voorzichtig zijn door onnodige luchtverontreiniging tot een minimum te beperken. Door de impact van het gebruik van anesthetica opnieuw te onderzoeken en technieken toe te passen die gevaren zouden verminderen kan dit doel bereikt worden.

Bron:
The journal of Sedation and Anesthesiology in Dentistry

 

 

Lees meer over: Duurzaamheid, Ondernemen