Lean in de tandartspraktijk

In de zorgsector is inmiddels het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem of kwaliteitszorg ingebed. Het leveren van de kwaliteit van zorg wordt steeds belangrijker en de verbetercyclus, het principe van kwaliteitszorg, is een goede tool om te leren van fouten en te denken in mogelijkheden.Langzaamaan krijgt de zorgsector een andere manier van management draagvlak: Leanmanagement. Het is een manier van werken die zijn oorsprong kent in de Toyotafabrieken en heeft naast het continu streven naar perfectie ook vermindering van verspillingen als kernprincipe. De verspillingen kunnen in meerdere bedrijfsonderdelen voorkomen en deze kunnen ook uiteraard doorvertaald worden naar de verspillingen in de tandartspraktijk. Met het elimineren van verspillingen is geld te besparen en soms is er al met een kleine aanpassing in de praktijkvoering een grote besparing te bewerkstelligen. We spreken dan over de metafoor het ‘laag hangend fruit’.

Categorieën
In de Leanfilosofie zijn de mogelijke verspillingen ingedeeld in de volgende categorieën:

• Transportation: het onnodig verplaatsen van een produkt
Hier spreekt men van verspilling van – vaak zo kostbare – tijd. Zo is het werken met een tub of tray een mooi voorbeeld van het ordenen van benodigde materialen door deze voor een behandeling een vaste plek te geven.

• Inventory: meer voorraad hebben dan nodig is
Voorraad van materialen en middelen vertegenwoordigt een bepaalde geldwaarde die niet ingezet kan worden voor andere zaken en voorraadruimte kent ook zijn prijs. Een grote voorraad zorgt er ook voor dat kans op het overschrijden van de geldende houdbaarheidsdatum, van bijvoorbeeld een anestheticum, groter is. De medicatie is dan onbruikbaar geworden en zorgt weer voor extra geldverspilling. In meerdere opzichten is het dus de moeite waard om kritisch te kijken naar uw voorraadkast.

• Motion: een medewerker of een apparaat verplaatst zich (onnodig)
Hierbij is de verspilling van tijd weer aan de orde. Tijdens een, voornamelijk, complexe behandeling van een patiënt is een goede assistente onmisbaar. De tandarts kan met handschoenen aan de benodigde instrumenten aanpakken die de assistente aanreikt. De tandarts hoeft zich dan minimaal te verplaatsen en verliest geen tijd doordat instrumenten niet voor het grijpen liggen. Dan hebben we het nog niet eens over de noodzaak om de handschoenen te vervangen, omdat de steriliteit gewaarborgd moet worden. Als de instrumenten voor de assistente ook voor het grijpen liggen is dit dubbele winst.

• Waiting: wachttijden tussen produktiestappen
Hierbij geldt ook weer ‘tijd is geld’. Indien men streeft naar een minimale wachttijd voor de patiënt tussen de deelbehandelingen van een meerfase behandeling, zoals het plaatsen van een brug of kroon, zorgt dit voor een korte doorlooptijd. Indien men een kroon maakt in de eigen praktijk en dit niet wordt uitbesteed bij het tandtechnisch laboratorium, verkort dit de totale behandeling. Zo kunnen er meer behandelingen plaatsvinden in dezelfde tijdsspanne.

• Over-processing: meer werk doen dan strikt nodig is
Zo is het verstrekken van informatie over de behandeling aan de patiënt heel belangrijk. Indien u voor de behandeling de patiënt een folder heeft meegegeven met heldere uitleg, is slechts een korte samenvatting en/of de beantwoording van vragen voldoende. Dit zorgt weer voor tijdsbesparing.

• Over-production: meer produceren dan de klant nodig heeft
In de tandartspraktijk spreekt men niet vaak van massaproduktie maar gaat het om zorg-op-maat en men verleent een dienst naar behoefte. In de Toyotafabrieken is hier natuurlijk wel sprake van. Men maakt dan ook niet meer auto’s dan nodig, ‘production on demand’ is het devies, niet meer auto’s maken dan bestellingen….dit kan immers weer leiden tot onnodige ‘voorraadvorming’.

• Defects: een taak opnieuw doen (afkeuren) of herstellen
Een goed voorbeeld is de reparatie of het herbevestigen van spalkjes. De patiënt moet hiervoor weer een extra afspraak maken en dit zorgt voor verspilling van tijd en geld. Het zal ook een negatieve invloed hebben op de patiëntentevredenheid. De patiënt wil solide kwaliteit, hij betaalt er immers voor.

• Skills: geen gebruik maken van waar mensen goed in zijn
Het niet benutten van talent en vaardigheden van personeel is ook een mate van verspilling. Laat een medewerker met fingerspitzengefühl het precisiewerk doen zoals het herbevestigen van dat spalkje, als het dan helaas echt moet. Dit gaat waarschijnlijk veel sneller, dus bespaart het kosten en de betreffende medewerker heeft er vaak plezier in. Dit zal de kwaliteit ook weer ten goede komen, dus is de kans dat het spalkje defecten vertoont weer kleiner.

Onder de loep nemen
Uit deze voorbeelden blijkt dat de aanpak van de éne verspilling ook kan doorwerken en ervoor kan zorgen dat een verspilling ook op een ander vlak voorkomen kan worden. Het loont dus zeker de moeite om eens wat zaken binnen uw praktijk onder de loep te nemen. Zo zorgt u voor betere kwaliteit voor minder geld: Lean en kwaliteitsmanagement, een synergetisch huwelijk.


Door:
Petra van der Zwan van Invert Innovatie Management


 

Lees meer over: Management, Ondernemen/
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *