Medewerkerstevredenheidsonderzoek: waarom en hoe?

Team

Uw medewerkers bepalen het succes van uw praktijk en vormen het visitekaartje. Als medewerkers zich prettig voelen, stralen ze dat ook uit en dat heeft weer invloed op hun handelen en communiceren wat de patiëntentevredenheid ook weer ten goede komt. Indien uw medewerker zich prettig voelt in de praktijk, heeft dit ook een positieve weerslag op het ziekteverzuim. Het is dan ook van groot belang dat regelmatig getoetst wordt of uw medewerker tevreden is.Medewerkstertevredenheidsonderzoek
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is een evaluatie waarvan de resultaten input geven voor de verbetercyclus van de praktijk. Voor (borging van) ISO- of HKZ-certificering is het regelmatig verrichten van het onderzoek dan ook verplicht. Door het onderzoek met een vaste frequentie uit te voeren, wordt ook zichtbaar of de medewerkerstevredenheid positief beïnvloed wordt door de verbetermaatregelen.

Doel
Het is wel belangrijk dat het onderzoek wordt opgesteld met een specifiek doel. Zo kan na een verbouwing eens getoetst worden of de medewerker zich prettig voelt in de verbouwde praktijk, of de sfeer goed is en of de medewerker zich veilig voelt. Het is praktisch om de evaluatie te koppelen aan het reflectie- of functioneringsgesprek.
Het functioneren van een medewerker wordt mede beïnvloed door de medewerkerstevredenheid, dus is het goed om beide componenten in het individuele gesprek aan bod te laten komen.

Vragenlijst
Ter voorbereiding van het reflectiegesprek, kan de medewerker een vragenlijst invullen. In het gesprek kunnen deze onderwerpen aan bod komen, waarna er een kort verslag wordt gemaakt dat na tekening voor akkoord opgenomen kan worden in het personeelsdossier.

Meer tevredenheid
In grote lijnen kan de tevredenheid van de medewerkers positief beïnvloed worden door:

 • Tonen van interesse
  Het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft al een positief effect. De medewerker voelt zich daardoor gehoord. Vanzelfsprekend is het van belang dat naast het toetsen in het onderzoek, ook interesse getoond wordt in de medewerker op een reguliere werkdag.
 • Stimuleren van de ondernemer
  Stimuleer de ondernemer in de medewerker door deze te stimuleren om initiatieven te nemen en mee te denken over een betere praktijkvoering en zorgverlening. Een voorwaarde is wel dat de medewerker dan beschikt over passende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 • Duidelijke communicatie
  Voor een goed en prettig functioneren is het belangrijk dat de medewerker weet wat er van hem verwacht wordt. Een duidelijk functieprofiel kan hierbij helpen en ook afspraken hoe de werkzaamheden verricht moeten worden, deze eventueel beschreven in protocollen.
 • Benutten van talenten
  Zorg ervoor dat een medewerker zich kan ontwikkelen en dat talenten zo benut worden. Talenten kunnen eventueel ondersteund en ontwikkeld worden door in- of externe training en opleiding.
 • Monitoren van de werkdruk
  Niemand is er bij gebaat dat medewerkers overbelast worden doordat de werkdruk te hoog is door een slechte werkverdeling of onrealistische doelstellingen.
 • Zorgen voor teambuilding
  Indien de medewerker zich deel voelt van een team, zal dit ook de samenwerking en dus de prestaties van het team positief beïnvloeden. Activiteiten ondernemen met elkaar – weg van de reguliere werkplek – zorgt voor een hecht team.
  Een ‘teamuitje’ is hiervoor zeer geschikt.
 • Bieden van een passende beloning
  Indien een medewerker zijn werk goed doet, mag hij daar voor beloond worden. Bied een salaris dat marktconform is en zorg ervoor dat mensen met dezelfde functie binnen de praktijk een vergelijkbaar salaris krijgen.
 • Tonen van waardering
  Toon waardering als de medewerker goed presteert en hard werkt. Af en toe een schouderklopje bevestigt dat de medewerker van waarde is voor de praktijk en dat motiveert.
 • Goede werkomgeving
  Het is belangrijk dat een medewerker goed en veilig zijn werk kan doen. Zorg ervoor dat units goed onderhouden worden en voor een fijne sfeer door bv. een stemmig behang in de lunchruimte. Het zit hem vaak in de kleine dingen.

Vragenlijst
Het is natuurlijk belangrijk dat de vragenlijst geheel wordt ingevuld om een goede basis te hebben voor het gesprek. Voor een geslaagd onderzoek zijn de volgende zaken van belang:

 • Denk goed na over de vraagstelling. Een positieve, negatieve of neutrale formulering bepalen de ‘toonzetting’ van het onderzoek. Het is daarom van belang om een goede mix te maken van de varianten.
 • Er kunnen open en/of gesloten vragen in het onderzoek worden opgenomen. De open vragen vergen natuurlijk extra ruimte in de vragenlijst, maar het zorgt wel voor extra informatie. In het gesprek kost het ook extra tijd om deze terugkoppeling goed aan bod te laten komen, maar het kan dan juist voor verdieping van het gesprek zorgen.
 • Houd de vragenlijst beknopt. Dit nodigt meer uit tot het beantwoorden dan een uitgebreide lijst, waarvan de helft niet besproken kan worden tijdens het reflectiegesprek.
 • Formuleer de vragen zo, dat er niet aangestuurd wordt op sociaal wenselijke antwoorden. Zo is het ook belangrijk dat de vraagstelling objectief is. Dus niet: “Wat vind je van de mooie nieuwe personeelstoiletten in de praktijk?”.

Open staan
Als praktijkhouder en werkgever is het niet altijd makkelijk om kritische medewerkers te woord te staan. Het naar de zin maken voor iedereen is niet realistisch. Het meest belangrijke is dat de praktijkhouder open staat voor de suggesties en ideeën en echt actie onderneemt naar aanleiding van de feedback. Indien elk jaar dezelfde vragen de revue passeren en de medewerkers ieder jaar dezelfde zaken opmerken, heeft het een averechts effect. De medewerker voelt zich niet serieus genomen en dit bevordert niet de medewerkerstevredenheid. Een gemiste kans!

Door: Petra van der Zwan van Invert Innovatie Management

Lees meer over: Ondernemen, Praktijkinrichting/
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *