Tuchtrecht: Waarschuwing voor tandarts die niet thuis geeft

Tuchtrecht: Waarschuwing voor tandarts die niet thuis geeft

Klaagster diende een klacht in bij Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam, omdat haar tandarts geen gehoor gaf. Ze belde en schreef meerdere malen, waarop de receptioniste haar op het hart drukte dat ze antwoord zou krijgen. Na niks te horen te krijgen, was de maat vol en nam ze het heft in eigen handen.

Situatie

Na een halfjaarlijkse controle, een wortelkanaalbehandeling en een nieuwe kroon, binnen twee maanden tijd, was het mis bij de klaagster. Ze ging in november op consult voor de pijnklachten en er werd een ontsteking aan de wortelpunt geconstateerd. Een spoedconsult werd ingepland bij endodontie en na twee bezoeken is de klaagster doorverwezen naar een kaakchirurg. De zwelling en pijn namen alleen maar toe en zij is zelf naar de huisartsenpost gegaan. Daar verwezen ze haar door naar de spoedeisende hulp, waar ze behandeld is door een kaakchirurg.
Klaagster heeft daarna telefonisch en schriftelijk contact opgenomen met de praktijk om te laten weten wat er was gebeurd. De receptionistes die deze berichten hebben ontvangen hebben haar laten weten dat zij de boodschap hebben doorgeven, maar toch kreeg de klaagster geen antwoord. Dit bleef ook zo na herhaaldelijke berichten van de klaagster. Op 22 december was de maat vol en heeft zij de behandelrelatie opgezegd en een klacht ingediend bij het tuchtcollege. Toch is de klacht in februari weer ingetrokken, toen de KNM, een bemiddeling had geïnitieerd. Na een geslaagde klachtenbemiddeling probeert de klaagster contact op te nemen met de tandarts over een kroon. Wanneer het contact weer moeizaam verloopt, besluit zij opnieuw een klacht in te dienen.

Klacht

De klacht is dat de tandarts, nadat de klaagster had laten weten dat zij via de spoedeisende hulp bij de kaakchirurg was beland, nooit een reactie heeft gegeven. Ook nadat de klaagster meerdere malen heeft aangedrongen bij de receptioniste. Ook is er nooit gereageerd op het opzeggen van de behandelrelatie en het verzoek om informatie over de geplaatste kroon.
De tandarts heeft op de klacht gereageerd en vind het spijtig hoe het is gelopen. Hij neemt de volle verantwoording en erkent de verwijten van de klaagster.

Beoordeling

Het tuchtcollege kijkt of de tandarts de zorg heeft verleend die hij moest geven. De norm is dat een tandarts redelijk moet handelen. Bij de beoordeling wordt er rekening gehouden met beroepsnormen en andere standaarden. Het is niet altijd genoeg voor een tuchtrechtelijk verwijt om te zeggen dat de tandarts beter had kunnen handelen. De tandarts in deze zaak is tuchtrechtelijk aanspreekbaar, omdat hij verantwoordelijk is als praktijkhouder. Tijdens de zitting gaf de tandarts toe dat er in 2021 meerdere klachten over de communicatie binnen zijn gekomen. Het probleem was ontstaan door een praktijkmanager die niet goed functioneerde. Het College oordeelde dat de praktijk niet voldeed aan de eisen waaraan hij moet voldoen. Vooral omdat het om een grote praktijk gaat met meerdere filialen zijn ze streng. Ze vinden dat bij zo´n praktijk het belangrijk is dat alle medewerkers goed hun werk doen en dat de praktijkhouder een goed overzicht van alles heeft.

Uitspraak

Het college besloot dat de klacht gegrond was en legde de tandarts een waarschuwing op. De tandarts was namelijk nog nooit in aanmerking gekomen met de tuchtrechter en het college hoopt zo dat hij hier iets van leert. En zoals het er naar uit ziet is dat zo. De tandarts heeft een kwaliteitsmanager aangenomen die het klachtprotocol en richtlijnen binnen de praktijk flink heeft aangepakt. Ook is er een klachtenfunctionaris aangenomen.

 

Bron:
Overheid.nl

 

 

Lees meer over: Ondernemen, Tuchtrecht, Wet- en regelgeving