ACM wil ook kleine overnames toetsen

ACM wil ook kleine overnames toetsen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil ook kleinere fusies en overnames kunnen tegenhouden, als zij vermoeden dat er concurrentieproblemen ontstaan. “Kleine overnames kunnen wel degelijk tot problemen leiden, bijvoorbeeld wanneer de concurrentie zich afspeelt op lokaal of regionaal niveau of wanneer sprake is van nichemarkten. Denk bij de eerste groep aan bijvoorbeeld dierenartsen, huisartspraktijken”, zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

Hij schreef het blog Kleine overnames, grote problemen en dit is geplaatst op de ACM-website.

“Kleine overnames kunnen wel degelijk tot problemen leiden”

“De wetgever heeft er destijds voor gekozen dat alleen overnames hoeven te worden gemeld en kunnen worden getoetst waarbij zowel het overnemende als het overgenomen bedrijf een omzet heeft in Nederland van ten minste 30 miljoen euro. De gedachte achter deze omzetdrempel was dat overnames van bedrijven die onder deze drempel blijven niet snel tot problemen leiden. Een ACM-toets voor deze categorie overnames zou tot onnodige administratieve lasten leiden”, zegt Snoep. “Inmiddels zien we dat kleine overnames wel degelijk tot problemen kunnen leiden, bijvoorbeeld wanneer de concurrentie zich afspeelt op lokaal of regionaal niveau of wanneer sprake is van nichemarkten. Denk bij de eerste groep aan bijvoorbeeld dierenartsen, huisartspraktijken, kinderdagverblijven en autoreparatiebedrijven. En bij de tweede groep aan sectorspecifieke software of verzekeringen, bijzondere hobbyproducten en speciale levensmiddelen. Marktmacht op lokaal of regionaal niveau of in nichemarkten leidt tot hogere prijzen en lagere kwaliteit voor de gebruikers van deze producten en diensten.”

“Doelbewust kralen aan het rijgen”

Het overgrote deel van de kleine overnames leidt niet tot marktmacht, zegt hij. “Maar voor een klein deel ligt dat anders. Dat is zeker het geval wanneer de overnemende partij een grote partij is die op basis van een doelbewuste strategie kralen aan het rijgen is door één voor één kleine spelers over te nemen. Recente overnames door private equitybedrijven van praktijken van dierenartsen en huisartsen via zo’n ‘roll-upstrategie, leiden tot de nodige onrust en vragen, ook in de media en de politiek.”

De topman refereert hiermee aan de recente overnames van huisartsketen Co-Med, die nu ongeveer twintig praktijken bezit. De IGJ heeft relatief veel klachten over Co-Med ontvangen, onder meer omdat de Co-Med-praktijken soms slecht bereikbaar zijn voor patiënten of zelfs onverwacht gesloten blijken.

Ketenvorming in de mondzorg

In juli plaatsten wij een overzicht van de ketenvorming in de mondzorg.
Er zijn steeds meer investeringsmaatschappijen actief in de zorgsector, waarbij de mondzorg het grootste segment vormt. Van “doelbewust kralen rijgen”, zoals Snoep het noemde, is dus ook in de mondzorg sprake.

Lees meer over: Markttrends, Thema A-Z