Twee nieuwe bestuursleden KNMT

Bestuur KNMT nieuw

De KNMT gaat met 2 nieuwe bestuursleden 2023 in. Rinke Rinke Blok is aangetreden als penningmeester en Ellemieke Hin als bestuurslid.

Volop inzetten voor tandartsen en mondzorg

Samen met voorzitter Hans de Vries en bestuurslid Joke Kwakman gaan zij zich volop inzetten voor de tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen en daarmee voor de mondzorg in ons land.

Rinke Rinke Blok: “Er valt nog veel te ontzorgen”

Rinke Rinke Blok (38) is tandarts-praktijkhouder in Den Haag. Hij is jarenlang penningmeester geweest van de regio Zuid-Holland Midden van de KNMT en was voorzitter van de Haagse spoedgevallendienst. De laatste jaren was hij lid van de ledenraad van de KNMT. Het penningmeesterschap van de beroepsvereniging beschouwt hij als een mooie vervolgstap. “Er valt nog een hoop te ontzorgen en ik wil meer werkgemak en plezier realiseren voor tandartsen.”

Hin: “KNMT toekomstproof maken”

Ook tandarts-endodontoloog Hin (44) ziet haar benoeming tot bestuurslid als een kans om direct betrokken te zijn bij de KNMT. “Ik wil me er voor inzetten de KNMT toekomstproof te maken en te houden. Dat geldt overigens ook voor de mondzorg; die moet bereikbaar, betaalbaar en werkbaar blijven.” Naast haar werk in haar verwijspraktijk voor endodontologie in Heemstede verricht zij commissie- en bestuurswerk bij de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) en neemt zij deel aan de Richtlijn Advies Commissie (RAC) van het KIMO.

Voorzitter kijkt uit naar samenwerking

Ook Hin was lid van de ledenraad van de KNMT, die vorige maand instemde met hun benoeming. Penningmeester Richard Kohsiek en bestuursleden Richard Suy en Wilfred Kniese maakten plaats voor de nieuwe lichting. Hans de Vries, die 1 juli 2022 aantrad als voorzitter, kijkt uit naar de samenwerking met de 2 nieuwe bestuursleden.

Foto v.l.n.r:
Hans de Vries, Ellemieke Hin, Joke Kwakman, Rinke Rinke Blok

Lees meer over: Carrière, Thema A-Z