Preklinisch onderzoek: CPC kan in bepaalde mondspoelmiddelen de besmettelijke capaciteit van SARS-CoV-2 verminderen

Preklinisch onderzoek

Een onderzoeksteam van de PISTA-groep van IrsiCaixa, een instituut dat wordt bestuurd door de Catalaanse stichting “la Caixa” en het Ministerie van Volksgezondheid van de Generalitat de Catalunya, in samenwerking met wetenschappers van het DENTAID Research Center, heeft ontdekt dat Cetylpyridinium Chloride (CPC), een bestanddeel in bepaalde mondspoelmiddelen, een antiviraal effect heeft. Laboratoriumonderzoek toont aan dat het bestanddeel CPC in staat is gebleken om de besmettelijke capaciteit van SARS-CoV-2 met het 1000-voudige te verminderen.

Nu het antivirale effect is aangetoond in deze preklinische onderzoeken, is de volgende stap om dit tevens aan te tonen in onderzoek naar de effectiviteit in mensen. Dat onderzoek zal worden geleid door de Fight AIDS and Infectious Diseases Foundation (FLS). Het aantonen van het antivirale effect van CPC in mensen kan een sleutelrol spelen bij de vermindering van de overdracht van SARS-CoV-2 wereldwijd, mede doordat mondspoelmiddelen relatief goedkoop zijn en eenvoudig te distribueren en op te slaan.

“De resultaten die zijn behaald zijn veelbelovend. Dat een mondspoelmiddel met CPC de besmettelijke capaciteit van SARS-CoV-2 zó sterk kan verminderen, is zeer goed nieuws. Op deze wijze kan de snelle overdracht van het virus tussen mensen mogelijk beperkt worden, te meer omdat deze snelle overdracht op dit moment het meest verontrustend is”, zegt Bonaventura Clotet, directeur van IrsiCaixa.

Het virus destabiliseren

Het celmembraan is een essentieel element voor virussen als het gaat om het herkennen en infecteren van cellen. Er zitten essentiële moleculen in, zoals het spike-eiwit (S-eiwit) in geval van SARS-CoV-2. In deze preklinische studie is aangetoond dat het membraan bij contact met CPC gedestabiliseerd raakt, waardoor het S-eiwit niet meer functioneel is en SARS-CoV-2 niet meer kan infecteren.

Om aan te tonen dat het virus niet besmettelijk is onder deze omstandigheden, werden virussen die waren geïsoleerd uit patiënten met COVID-19 in contact gebracht met CPC-bevattend mondspoelmiddel gedurende 2 minuten. Na in contact te zijn geweest met het mondspoelmiddel bleek de besmettelijke capaciteit van SARS-CoV-2 met het 1000-voudige af te nemen in celculturen. “We hebben geverifieerd dat CPC inderdaad een antivirale werking heeft omdat bij uitvoering van hetzelfde onderzoek met mondspoelmiddelen zonder CPC bleek dat het virus in grote mate in staat bleef om te infecteren en cellen te vernietigen”, bevestigt Nuria Izquierdo-Useros, de onderzoekscoördinator en hoofdonderzoeker van IrsiCaixa. “In aanmerking nemende dat we in het onderzoek een grotere hoeveelheid van het virus gebruikten dan normaal wordt aangetroffen in de mondholte van geïnfecteerde personen en een kleinere hoeveelheid mondspoelmiddel dan mensen doorgaans gebruiken, zijn deze resultaten zeer hoopgevend”, vervolgt de onderzoeker.

Een goed middel om overdracht af te remmen

Momenteel is het beëindigen van de COVID-19-pandemie wereldwijd het belangrijkste streven. “De mondholte speelt een cruciale rol bij de overdracht van SARS-CoV-2. Virussen zijn aanwezig in speeksel en, hoewel er nog een lange weg te gaan is, zouden sommige mondspoelmiddelen een krachtig middel kunnen zijn om overdracht tegen te gaan”, aldus Joan Gispert, directeur van R&D&i bij DENTAID.

De onderzoeken die binnenkort van start gaan met steun van FLS, zijn gericht op bevestiging van de eerste resultaten van een in Colombia uitgevoerde pilotstudie, en gaan de virale belasting van patiënten met COVID-19 voor en na het gebruik van mondspoelmiddelen bestuderen. “We willen bevestigen dat het antivirale effect dat we in het laboratorium zien, kan worden geëxtrapoleerd naar mensen, en bestuderen hoelang dat effect aanhoudt. Hoewel het gebruik van deze mondspoelmiddelen een besmetting met SARS-CoV-2 niet kan voorkomen, kan het de verspreiding ervan wel indammen”, zegt Izquierdo-Useros. “Deze maatregel zou eenvoudig, effectief en op grote schaal toepasbaar zijn.”

 

Bronnen:
IrsiCaixa 

DENTAID Research Center

 

 

Lees meer over: Corona, Mondhygiëne, Thema A-Z