COVID-19-pandemie leidde tot ontstaan van ‘masker-mondsyndroom’

Patiënten- mondkapje

Het langdurig dragen van een mondmasker kan leiden tot het masker-mondsyndroom. Onderzoekers onderzochten hoe het dragen van een gezichtsmasker iemands mondhygiëne beïnvloedt in een studie die werd gepubliceerd in Clinical Epidemiology and Global Health, en concludeerden dat de voordelen van maskers zwaarder wegen dan de gevaren.

Verplichte mondkapjes

Aan het begin van de COVID-19-pandemie is op veel plaatsen over de hele wereld het gebruik van maskers verplicht gesteld. Als een gevolg hiervan kregen veel mensen, met name zorgverleners last van het masker-mondsyndroom.

Mondgezondheidsklachten

Sinds het begin van de pandemie melden tandartsen een toenemend aantal patiënten dat zich zorgen maakt over slechte adem, rottende tanden en bloedend tandvlees. Wanneer een persoon een mondkapje draagt ademt die persoon meer door de mond dan door de neus, wat in een droge mond resulteert. Samen met een afname van speeksel in de mond zorgt dit voor een vermeerdering van de bacteriën in de mond. Dit kan leiden tot mondgezondheidsstoornissen als halitose, gingivitis en tandcariës.

Enquête over mondhygiëne

Onderzoekers uit Pakistan onderzochten hoe het dragen van een mondkapje de mondhygiëne beïnvloedt. Dit deden ze door middel van een enquête bestaande uit 11 gesloten vragen onder 400 inwoners van Karachi, de grootste stad van Pakistan. De steekproef vertegenwoordigde een dwarsdoorsnede van de samenleving in termen van demografische kenmerken zoals leeftijd, geslacht en beroep. Een beschrijvende analyse werd gebruikt om de antwoorden te onderzoeken.
Meesten droegen mondmasker
Van de respondenten was ongeveer 45% man en 55% vrouw. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek was 27 jaar, hoewel de respondenten in leeftijd varieerden van 18 tot 50 jaar. Zo goed als alle (99%) respondenten meldden dat ze gezichtsmaskers droegen, bij voorkeur wegwerpmaskers (61 %). Bijna de helft vond het dragen van mondkapjes oncomfortabel.

Negatieve effecten

Op de vraag of er negatieve effecten of aandoeningen, zoals halitose, waren veroorzaakt door mondkapjesgebruik zei 47% ja. Ongeveer 64% gaf aan uitdroging te ervaren. Dit kan voorkomen door een verlaagde pH in de mond als een gevolg van onbedoelde mondademhaling, volgens de onderzoekers.

Bijwerkingen

De auteurs schreven dat langdurig gebruik van een gezichtsmasker metabolisch warmteverlies kan verminderen. Het dragen van gezichtsmaskers kan bijwerkingen veroorzaken zoals een verminderde luchtstroom, meer transpiratie en meer warmte rond de mond. “Dit verlaagt de pH in de mond, waardoor het lijkt alsof de mond gezond is, zelfs als er een probleem kan zijn”, aldus de onderzoekers.

Risico’s wegen niet op tegen voordelen

Het masker-mondsyndroom kan worden verlicht door middel van een verscheidenheid aan goedkope en niet-invasieve methoden. De auteurs van het onderzoek bevelen aan om problemen met de mondgezondheid te identificeren en te behandelen om te voorkomen dat het gebruik van maskers wordt ontmoedigd, aangezien de risico’s van het masker-mondsyndroom niet opwegen tegen de voordelen van het dragen van een masker.

Bron:
Clinical Epidemiology and Global Health,

Lees meer over: Corona, Thema A-Z