De werkwijze en ervaringen van mondhygiënisten in Nederland met behandeling van patiënten met halitose

mondgezondheid - stinkende adem

83.4% van de mondhygiënisten is alert op halitose tijdens patiëntencontact maar slechts 37.8% informeert patiënten met halitose hier daadwerkelijk over. Dit is de belangrijkste conclusie van het onderzoek van mondzorgkunde student Sana Sidiqi en thesisbegeleider Karen Elsenberg van de hogeschool Inholland. Het onderzoek is gepubliceerd in de International Journal dental hygiene.

Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen wat de werkwijze en ervaring van mondhygiënisten in Nederland zijn betreft de behandeling van patiënten met halitose.

Materiaal en methode

92 mondhygiënisten hebben de vragenlijst volledig ingevuld. De vragenlijst bestaat uit 19 vragen over persoonlijke en professionele kenmerken, klinische observaties en behandeling van halitose, het verwijzen van patiënten met halitose en over de aanwezigheid en bruikbaarheid van een protocol over halitose. De vragenlijst was uitgezet middels een sociaal media platform voor mondzorgmedewerkers in Nederland.

Resultaten

83.4% van de 90 mondhygiënisten is alert op halitose tijdens patiëntencontact. 37.8% van de mondhygiënisten informeert patiënten met halitose hier daadwerkelijk over. Redenen om de patiënt niet te informeren zijn de angst voor een mogelijk reactie van een patiënt of andere mond gerelateerde problemen zijn op dit moment belangrijker. Van de geïncludeerde mondhygiënisten heeft 67.8% nog nooit een patiënt verwezen voor behandeling van halitose. 86.7% van de mondhygiënisten geeft aan dat er geen protocol is voor het diagnosticeren en behandelen van patiënten met halitose. Terwijl 90% van de mondhygiënisten het nuttig vindt om over een protocol over halitose te beschikken.
Conclusie
De meeste geïncludeerde mondhygiënisten in Nederland zijn alert op de mondgeur van een patiënt, maar alleen een kleine groep mondhygiënisten informeren de patiënten met halitose hierover. In veel tandartspraktijken is halitose een onderschat probleem, terwijl tijdens de corona pandemie mensen zich meer bewust zijn van hun eigen mondgeur. Mondhygiënisten indiceren een gebitsreiniging en geven patiënten met halitose voorlichting en instructie.

Elsenberg, C. P. M., Sidiqi, S. Buunk-Werkhoven, Y. A. B.
(2021). Halitosis, what experiences and methods apply Dutch dental hygienist.. International Journal dental hygiene, 00:1-6
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34547173/

Dit artikel is tot stand gekomen door een samenwerking met aspirant mondzorgkunde student Sana Sidiqi en thesisbegeleider Karen Elsenberg van de hogeschool Inholland.
Sana Sidiqi heeft tijdens haar thesis traject contact opgenomen met Yvonne Buunk Werkhoven voor het vrijgeven van haar vragenlijst uit een eerdere publicatie¹. Na het afronden van de thesis was er meteen belangstelling voor dit onderwerp en daarom besloten Karen Elsenberg en Sana Sidiqi om onder begeleiding van Yvonne Buunk-Werkhoven het onderzoek internationaal te publiceren.

Door:
Catharina P.M. Elsenberg, Sana Sidiqi, Yvonne A.B. Buunk-Werkhoven

Buunk-Werkhoven, Y. A. B., Buls, J. G., Osinga, E., & Bruers, J. J. M. (2014). Diagnosis and treatment of patients with halitosis by dental hygienists and dentists in the Netherlands. International Dental Journal, 62(2), 65-70.

 

Lees meer over: Halitose (slechte adem), Thema A-Z